Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Winsum
INHOUD

Ronde vanaf Winsum langs Feerwerd en Mensingeweer 25 km.

Geen overdragingen. Je passeert 2x een beweegbare stuw.
Met een omweg naar Oldehove is deze route 30,6 km.

Ronde langs Mensingeweer, Baflo en Onderdendam 21 km.

Geen overdragingen. Je passeert 2x een beweegbare stuw.

Kanoverhuur:

Winsum: Marenland, Winsumerdiep 6, 9951 CG Winsum. Tel.: 0595-442750.

Startpunten Winsum

Marenland: Vanaf Groningen volg je de borden richting Winsum. Komend over de A7 vanaf Drachten neem je afslag 31. Om Groningen heen verlaat je de randweg over de N361 richting Winsum. Als je Winsum binnen komt, ga je linksaf bij het bord "Marenland" en volgt de smalle weg langs de hoofdweg. Aan het eind kom je bij Marenland. Hier is naast bootverhuur een restaurant en een camping met trekkershutten.

Een andere mogelijke startplaats is bij kanoclub k.v. Winsum, aan de Schouwerzijlsterweg langs het Winsumerdiep. Volg de N361 over de brug en ga bij de rotonde linksaf richting Schouwerzijl, en daarna gelijk weer linksaf. Je ziet het clubhuis net buiten de bebouwde kom.

Ronde van 25 km. langs Feerwerd, Ezinge en Mensingeweer

Downloadbare GPS-track (30,6 km): Feerwerd.

Vanaf het startpunt vaar je in westelijke richting over het Winsumerdiep. Na 3,2 km. kom je bij de sluis naar het Reitdiep. Hier is een beweegbare stuw voor kano's. Je vaart erin en door je gewicht zakt de stuw. Dan kun je verder varen. Overdragen kan ook: er zijn drijvende steigers. Bij het Reitdiep ga je linksaf en volgt de bochten. Rechts kom je langs een kanosteiger waar je vanaf de dijk over het Reitdiep kunt kijken. Even verder ga je rechtsaf het Aduarderdiep op. Er zijn twee ingangen, maar er tussenin is een eiland. Voorbij de sluis komen de vaarten weer samen. De sluis staat open. Na 1,7 km. ga je rechtsaf richting Feerwerd. Voorbij Feerwerd kom je in Ezinge. Hier is een steiger waar je de kant op kunt. Er is een mooi dorpsstraatje richting een kerk. Onderweg kom je langs een kleine bakkerij waar ze zelf brood bakken (ruikt lekker!). Je vaart verder over het Oldehoofskanaal en even verder ga je rechtsaf voor de hoofdroute. Of je vaart rechtuit voor een bezoek aan Oldehove. Je komt dan bij de eerste bocht langs een kanosteiger. Hier is een toilet. Aan het eind van het kanaal is een kanosteiger met een picknick tafel
Je vaart terug en slaat af in noordelijke richting de zijvaart in. Dit is de Kleefsloot. Bij het Reitdiep ga je rechtsaf. Na 2,2 km ga je linksaf de Kromme Raken op. Net voorbij de bocht is een drijvende steiger waar je kunt zwemmen. Je passeert de open staande sluis bij Schouwerzijl. Je blijft rechtuit varen op de kronkelige vaart. Na de brug van hoofdweg N361 zie je rechts het gemaal Abelstok. Hier ga je rechtsaf naar de sluis. Hier is een beweegbare stuw, net als in het Winsumerdiep. Alleen kun je hier eventueel wel overdragen. Of wat gemakkelijker is, de kayak aan een touw over de stuw trekken. Je vaart nu op het Mensingerweersterloopdiep. Even verder ga je rechtsaf onder een brug door. Je komt langs Mensingeweer. Aan het eind van het kanaal ga je linksaf terug naar Winsum
In Winsum kun je een kleine ronde varen. Aan de zijvaart is een kanosteiger bij winkels.

Sluis in het Winsumerdiep naar het Reitdiep.
Met de kano moet je door de beweegbare stuw. Als je erin vaart gaat hij door je gewicht omlaag. Er zijn ook drijvende kanosteigers waar langs je kunt overdragen.

Feerwerd.

Ezinge.

Oldehoofskanaal.

Kleefsloot.

Kleefsloot. Passage door de dijk richting het Reitdiep.

De molen in Mensingeweer wordt gerestaureerd.

Winsum.

Winsum.

Ronde van 21 km. langs Mensingeweer, Baflo en Onderdendam.

Je vaart naar het westen en gaat dan rechtsaf naar Mensingeweer. Voorbij Mensingeweer ga je weer rechtsaf en je vaart door langs Baflo tot je in Onderdendijk bij een T-kruising komt. Hier sla je rechtsaf. Het is dan nog 4 km. terug naar het startpunt. In Onderdendijk is een goede kanosteiger bij de brug. Deze kun je eventueel ook als startpunt van de route gebruiken.

Tussen Winsum en Mensingeweer.

Kanaal Mensingeweer-Baflo.

Rasquerdermaa bij Baflo.

Rasquerdermaar bij Onderdendam.

Onderdendam.

Onderdendam met een naderend onweer.