Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Weidum
INHOUD

Geen kanoverhuur

Naar Weidum:

Vanaf de afsluitdijk volg je de A31 richting Leeuwarden. Ongeveer 2 km. voor Leeuwarden sla je rechtsaf de N31 op richting Drachten. Over de brug sla je bij Deinum af en je gaat over de parallelweg (Hegedyk) verder naar het zuiden. Deze weg gaat verderop onder de hoofdweg door en na een paar kilometer kom je in Weidum. Het startpunt is links net na eerste zijweg richting Wirdum.
Vanuit het zuiden volg je de A32 richting Leeuwarden. Voorbij Grou sla je af de N354 op richting Sneek. Na 1 km. sla je rechtsaf richting Reduzum en Wytgaard. Voorbij Wytgaard sla je linksaf de Dekemawei op richting Weidum. Je komt langs camping Weidumerhout. In Weidum is het startpunt linksaf gelijk aan de linkerkant. Tegenover restaurant "De Vijf Sinnen" is een kanosteiger in de vijver achter de bushalte.

5 Doarpenrûte (5 dorpenroute) 20,8 km (4 keer overdragen).

Vanaf het startpunt vaar je rechtsaf langs de Amerikaanse windmolen. Bij de T-kruising ga je linksaf onder de brug door het Zwet op. Je vaart langs WeidumerHout. Neem na 600 meter de eerste zijvaart linksaf. Na 2 kilometer kom je langs het dorp Baars (Bears ). Hier is een kanosteiger waar je aan land kunt voor een wandeling door het dorp en een bezoek aan de Uniastate en de oude poort. Hier is het profiel van het oude kasteel in ijzer nagemaakt. De poort is origineel. Verder buigt het kanaal naar links en vervolgens naar rechts. Houd rechts aan op het brede water. Je gaat onder een spoorbrug door en vervolgens kom je in het dorp Jorwerd (Jorwert). Bij de brug is een kanosteiger waar je kunt uitstappen voor een bezoekje aan het dorp. Het kanaal maakt dan verschillende bochten. Na een boerderij zie je rechts een kanosteiger met een bord. Hier draag je over naar de smallere vaart. Sla bij de eerste zijvaart linksaf (er staat een bord in het water). Na een aantal bochten kom je bij een lage brug waar je nog eens moet overdragen. De kanten zijn laag, dus het is goed te doen. Na een paar bochten kom je op een bredere vaart uit. Ga bij deze T-kruising linksaf. Bij de brug in Baard (Baerd) is een kanosteiger. Hier is een dorpshuis/restaurant genaamd 't Skipperke. Je vaart door naar Oosterlittens (Easterlittens). Bij het kruispunt ga je een stukje linksaf en hier is een aanlegplaats voor een bezoek aan het dorp. Terug vaar je grotendeels dezelfde route. Na Jorwerd (Jorwert) buigt het kanaal na de spoorbrug naar links. Hier ga je scherp rechtsaf richting Weidum. Je vaart langs de huizen. Na de duiker zie je rechts het startpunt.Ronde van 25 km.

Drie keer overdragen, waar van een lange van 500 meter in Oosterwierum (Easterwierrum). Je kunt deze vermijden door een omweg van 2 km te maken langs Bozum (Boazum). Je moet dan wel langer op het niet zo afwisselende Zwet varen.

Vanaf het startpunt vaar je rechtsaf langs de Amerikaanse windmolen. Je gaat rechtsaf de Swette op. Je neemt de tweede zijvaart rechtsaf. Je ziet hier recht voor je een aanlegplaats en de Swette gaat links onder een brug door verder. Na een kort stukje kom je in Oosterwierum, waar je 500 meter moet overdragen.

Je kunt ook Oosterwierum (Easterwierrum) als alternatieve startplaats kiezen. Voorbij het plein in het centrum van Oosterwierum kun je bij de straat genaamd Bûtewei weer instappen. Hier is een kanosteiger, maar deze verkeert in slechte staat. Het eerste stuk zijn er veel waterplanten, maar buiten het dorp wordt het steeds beter. Bij de brug in Wieuwerd (Wiuwert) is links een kanosteiger. Helaas is deze door de plantengroei niet te gebruiken. Je vaart deze vaart (de Oosterwierumer Oudvaart) helemaal uit en bij de T-kruising aan het eind ga je rechtsaf. (Via Boazum kom je hier van links, en vaar je dus rechtuit). Vlak hierna kom je op een bredere vaart uit, de Franekervaart (Frjentsjetterfeart). Hier ja re rechtsaf. Net voor de Kromwâlbrêge (Kromwal brug) is rechts een aanlegplaats. Echter net na de brug is rechts een kanosteiger. Hier staat een ladder in het water tegenaan, zodat je hier ook kunt zwemmen. Voorbij de brug zie je recht Britswerd, Je gaat niet de zijvaart in, maar vaart door naar Oosterlittens (Easterlittens). Aan het eind van het dorp is rechts een aanlegplaats. Vervolgens ga je bij de kruising (viersprong) rechtsaf richting Baard (Baerd). Bij de brug is een kanosteiger. Even verder ga je rechtsaf de smallere vaart op. Na een paar bochten kom je bij een lage brug waar je moet overdragen. De kanten zijn laag, dus dat is geen probleem. De vaart verder over de smalle vaart. Na een paar bochten kom je op een T-kruising, waar je rechtsaf gaat. Na een klein stukje moet je nogmaals overdragen naar de Jorwertervaart. Hier ga je linksaf. In Jorwerd (Jorwert) is bij de brug een kanosteiger. Na Jorwerd (Jorwert) buigt het kanaal na de spoorbrug naar links. Hier ga je scherp rechtsaf richting Weidum. Je vaart langs de huizen. Na de duiker zie je rechts het startpunt.

GPS Weidum: lat. 53.1482 lon. 5.7457
GPS Camping Weidumerhout: lat. 53.1489 lon. 5.7643
GPS Oosterwierum (Easterwierrum): lat. 53.1108 lon 5.7314

Downloadbare GPS-track (24.9 km): Weidum.

Startpunt in Weidum.

Amerikaanse windmolen bij Weidum.

Baars (Bears).

Baars (Bears).

Zwet (Swette) tussen Bozum (Boazum) en Oosterwierum (Easterwierrum).

Oosterlittens (Easterlittens).

Baard (Baerd).

Handbediende brug in Baard (Baerd).

Overdraagpunt bij Baard (Baerd).

Jorwerdervaart: overdragen richting Baard (Baerd).

Jorwerd (Jorwert).

Jorwerd (Jorwert).

Informatiebord langs de route.

Stremming Jaanfeart

Ten noorden van Britswerd is een erg lage brug over de Jaanfeart (bij Jeth). Vanwege de plantengroei en een hoog hek is overdragen niet mogelijk. Het is mij met moeite gelukt onder de brug door te gaan, maar ik kan me voorstellen dat dit voor de meesten een brug te ver (te laag :-) is. Gelukkig is de omweg langs Oosterlittens en Baard erg mooi.