Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Krimpenerwaard
INHOUD

Ronde van 30,5 km. Je kunt ook een kortere tocht maken.

Deze ronde kun je alleen buiten het broedseizoen maken omdat de Landscheiding van 30 maart tot 30 juni niet toegankelijk is.

Kanoverhuur:

Kanocentrum Loetbos, Loet 4, 2941 LB Lekkerkerk. Tel.: 06-83401209.

Als je over de randweg van Rotterdam rijdt is het moeilijk voor te stellen dat je zo dicht bij een gebied bent waar het op wat vogelgeluiden na volkomen stil is. Maar het is er wel degelijk. En het is ook heel groot. Nog maar kort geleden is het gebied goed toegankelijk gemaakt voor kano's. Bruggen zijn verhoogd en waar nodig zijn bij overdraagplaatsen kanosteigers gemaakt. Het hele gebied is voorzien van genummerde knooppunten en onderweg wijzen bordjes de richting naar het volgende knooppunt. Op 1 augustus 2015 heb ik een grote ronde van 30,5 km. gevaren. Er waren nog geen voetstappen te zien op het vers gestorte zand bij de steigers, dus ik denk dat ik echt de eerste bezoeker was... En ik moet zeggen dat het een boven verwachting mooi gebied is!
Er zijn nog wel een paar verbeterpunten: Het bord van knooppunt 7 staat bij de verkeerde zijsloot. Hij zou 100 meter verder naar het oosten moeten staan. Je komt nu bij een drassige veendam uit waar het lastig uit te stappen is zonder natte voeten te krijgen. Bij Berkenwoud is bij de voormalige sluis een overdraagpunt met een nieuwe kanosteiger. Het bord staat echter onhandig net voor de steiger. Bovendien ligt er nog een restant van een oude kanosteiger half in het water. De vaart tussen routepunten 8 en 2 is ook onderdeel van het routenetwerk, maar deze staat niet op de informatieborden aangegeven. Deze vaart is niet toegankelijk in het broedseizoen van 30 maart tot 30 juni, maar de rest van het jaar dus wel.

De strijd om droge voeten.

Ongeveer 10.000 jaar geleden ontstond een groot veenmoeras waar de rivieren Hollandse IJssel en Lek doorheen stroomden. Tot ongeveer het jaar 1000 woonden hier geen mensen. Het moerasgebied werd af en toe overstroomd bij hoge waterstanden in de rivieren. De eerste mensen vestigden zich op een paar hoger gelegen zandheuvels en langs de rivieren. Ze probeerden het land te ontginnen en begonnen dijken en afwateringen te maken. Maar droogvallend veen klinkt in en de bodem daalde. En omdat de bodem daalde moesten dijken hoger worden en moest het land bemaald worden. Dit is een strijd die tot de dag van vandaag nog steeds voortduurt. De verwachting is dat de bodem nog 50 tot 70 cm. zal dalen tot het jaar 2050 als er niets wordt gedaan. De enige oplossing lijkt het veen nat te houden. Maar het probleem is dat er nu veel mensen in het begied wonen.

Startplaatsen.

Ik heb een tocht gemaakt vanaf knooppunt 20 bij eetcafé "Plus Breeka". Het ligt bij een rotonde aan de weg N210 van Krimpen aan de IJssel richting Bergambacht. Hier is parkeergelegenheid vlakbij de kanosteiger. Het terrein achter het restaurant is privé en hier staan vrachtauto's.
Alternatief startpunt is in Achterbroek. Bij knooppunt 9 is een steiger en een kleine parkeerplaats (P Elzerkade).
Je kunt ook beginnen bij knooppunt 3 net ten zuiden van Stolwijk. Hier is een nieuwe parkeerplaats aan de weg N207. Hier staat bij de kanosteiger ook een informatiebord.

Route van 30,5 km vanaf knooppunt 20.

Vanaf het startpunt vaar je in oostelijke richting. Je komt bij een klein meertje met een brug erover. Hier ga je naar rechts en dan weer naar links. Na een korte afstand ga je bij het bordje linksaf langs de bosrand. Dit is een smal en ondiep stukje. Vervolgens ga je rechtsaf weer De Loet op. Bij knooppunt 17 vaar je rechtuit richting knooppunt 16. Je komt langs Kanocentrum Loetbos. Bij knooppunt 16 moet je links overdragen. Er is een picknicktafel.
Bij het bordje richting knooppunt 7 ga je rechtsaf de Ringvaart op. Volg de bocht naar links en verderop ga je bij het bordje rechtsaf. Je komt bij de niet meer in gebruik zijn sluis van Berkenwoud. Je moet hier overdragen bij de kanosteigers. Bij knooppunt 7 ga je linksaf richting knooppunt 8. Bij knooppunt 8 ga je rechtsaf de Landscheiding op. Hier zijn veel zijsloten, maar je blijft tot het eind rechtuit doorvaren. Aan het eind (knooppunt 8) ga je rechtsaf richting Stolwijk. Ik kwam hier in een dikke laag kroos, dus dat remde wel wat af. Verderop ging het weer beter. In Stolwijk ga je onder de twee ophaalbruggen door en je blijft rechtuit varen. Je komt langs knooppunt 3. Een stuk verder moet je linksaf en gelijk weer rechtsaf onder een smalle lage brug door. Met een kajak is het geen probleem, maar met een Canadees wordt het moeilijker. Er zijn echter ook kanosteigers zodat je ook kunt overdragen. Bij de T-splitsing (knooppunt 4) ga je rechtsaf de lange rechte vaart op. Net voor een fietsbrug is links een inham waar je kunt overdragen naar de Reevliet (knooppunt 6). Je gaat naar rechts en volgt de bocht naar links.
Aan het eind van deze vaart (knooppunt 13) moet je weer overdragen. Bij het Loetbos volg je de zuidelijke doorvaart (knooppunt 18). Je vaart steeds rechtuit en passeert knooppunt 17. Bij het bordje ga je linksaf de smalle ondiepe sloot op richting knooppunt 19. Vanaf het kleine meertje met de brug ga je weer verder over de noordelijke doorvaart terug naar het startpunt (20).

GPS bij eetcafé Plus Breeka bij Krimpen aan de IJssel (Knooppunt 20): Lat. 51.9127, Lon. 4.6420

Downloadbare GPX-track: Krimpenerwaard.

Startpunt bij Krimpen aan de IJssel.

Loetbos.

Loetbos.

Loetbos.

Buiten de doorgaande vaarroute kan het in het Loetbos erg ondiep zijn. Obstakels onder de waterlijn zijn door het kroos niet te zien.

Krimpenerwaard.

Berkenwoud.

Krimpenerwaard. Zijsloot van de Landscheiding.

Stolwijk.

Stolwijksche Vaart.

Krimpenerwaard.

Knooppunten

Sinds juli 2015 is de Krimpenerwaard bewegwijzerd met knooppunten. Borden geven aan in welke richting zich het volgende knooppunt bevindt.

PDF

Een gedetailleerde kaart is te vinden op de site van heerlijkbuiten.nl.