Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

De Biesbosch
INHOUD

Ronde van 22 km.

Een vrij groot kanogebied met breed water dat echter plaatselijk heel ondiep kan zijn, en kleine oude stroomgeultjes. Stroming staat er vrijwel niet meer. Het verschil tussen eb en vloed is maar ongeveer 30 centimeter. Je kunt er je eigen route varen en deze zo groot maken als je zelf wil.

Staatsbosbeheer heeft een nieuwe kanosteiger gemaakt net over de dijk achter de jachthaven Vissershang. Er is voldoende parkeerruimte en toegang is gratis. Bij het Biesboschmuseum (in het noorden van de Biesbosch) is geen kanosteiger. Er is beperkte aanlegmogelijkheid voor motorboten. Geen tocht naar het museum dus.

Naar Vissershang:

Vanaf de A27 (Utrecht - Breda) neem je afslag 21 naar Hank. De rijd door het dorp. Aan het eind ga je linksaf over de dijk en dan meteen rechtaf de Nathalsweg op. Vervolgens linkaf de Oranjepolderweg op. Bij de propellor op de hoek rechtsaf. In de volgende bocht naar rechts kun je linksaf naar Vissershang. Er is gratis parkeerruimte links achter het restaurant. De kanosteiger is links langs de picknicktafel over de dijk.

Ronde van 22 km:

Vanaf de kanosteiger houd je rechts aan en vervolgens rechtuit nar het brede water Spijkerboor. Steek deze over en vaar een klein stukje naar links. Ga dan rechtsaf de Sloot van St. Jan in. Een stukje voorbij een brug ga je op de T-kruising rechtsaf (Gat van de Plomp). De volgende T-kruising is bij een dijk. Hier kun je rechtsaf het doodlopende stuk op varen naar de dijk van de Polder Turfzakken. Hier is een uitkijktoren. Voor hetzelfde water terug en houd rechts aan langs de dijk. Tegenover de Amaliahoeve ga je linksaf de smalle kreek op. Volg de bochten. Op een gegeven moment kun je een stukje linksaf naar een hoge dijk. Hier achter is een groot spaarbekken (denk om het schrikdraad en eventuele koeien). De kreek komt uit op het bredere water Keesjes Killeke. Volg deze linksaf. Ga vervolgens schuin rechtsaf. Bij de T-kruising (breed water) ga je rechtsaf (Gat van de Violen). Vervolgens ga je 2 x linksaf en houd links aan. Bij de T-kruising (breed water) ga je linksaf het Gat van Honderd en Dertig op. Volg het brede water naar rechts. Bij het grote water (Kooigat) ga je rechtsaf. Als het eiland aan de linkerkant voorbij bent houd je rechts aan. Aan het eind van de kreek kom je terug op het brede water. Het is hier erg ondiep. Steek dit water (Gat van de Noorderklip) over en volg de linker oever. Na korte afstand kun je links een kreek op varen. Neem de 2de doorgang naar rechts en dan gelijk weer naar links. Voorbij een lange bocht naar rechts is aan de linkerkant een klein veldje met een kanosteiger. Even verder kom je uit op het Ruigt. Hier linksaf en na een korte afstand rechtsaf de smalle kreek op. Deze loopt parallel aan het Steurgat en komt hier verderop ook op uit. Vervolgens ga je rechtsaf. Als het brede water weer samenkomt ga je linksaf terug naar Vissershang.

Geschiedenis:

Rond 1300 werden dijken langs de huidige rivieren Merwede en Amer aangelegd en in het achterliggende gebied ontstonden wel zestien dorpjes. Het werd een welvarend gebied waar graan en fruit geteeld werd. In de nacht van 18 op 19 november 1421 sloeg het noodlot toe. Bij een extreem hoge vloed, de St. Elizabethsvloed, braken de dijken ter hoogte van de huidige Moerdijkbruggen en stroomde het gehele gebied onder. 72 kerkdorpen werden verwoest, 38 dorpen werden weer opgebouwd, 34 verdwenen voorgoed van de aardbodem waar nu de Biesbosch ligt. Mede door andere dijkdoorbraken vonden de rivieren een kortere weg naar zee en kon bij vloed het zeewater vrij naar binnenstromen. Er ontstond een kleine binnenzee. Door aanslibbing van klei en zand kwam het gebied in de loop van de jaren steeds hoger te liggen. Als eerste planten groeiden hier biezen. De oorspronkelijke naam Bergsche Veld veranderde daardoor in Biesbosch. Het werd een ruig land met talloze kreken die bij vloed vol liepen. De biezen zijn inmiddels grotendeels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor rietland en later talloze andere planten en bomen. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd land ontgonnen en werden er dijkjes omheen gelegd. Zo ontstonden kleine polders met grasland. In de tweede wereldoorlog waagden de Duitsers zich niet in het gebied. Daarom konden vele onderduikers hier een veilige schuilplaats vinden. In het laatste oorlogsjaar pendelden verzetsstrijders door de Biesbosch tussen het bevrijde zuiden en het nog bezette noorden om medicijnen over te brengen en vluchtelingen te helpen ontsnappen. In 1952 werd net ten zuiden van de Biesbosch een grote kolengestookte elektriciteitscentrale in werking gesteld. Deze centrale is nog steeds in gebruik en levert 1240 MW electriciteit en 600 MW warmte voor woningen en glastuinbouw. Een hoogspanningsverbinding loopt dwars door de Biesbosch naar het noorden. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de Haringvlietsluizen aangelegd. Het oorspronkelijke verschil tussen eb en vloed van meer dan een meter werd gereduceerd tot een centimeter of dertig. Er werden enkele polders omgevormd tot spaarbekkens. Het water van de Maas wordt via deze bekkens gezuiverd tot hoogwaardig drink- en industriewater. Al sinds de negentiger jaren is de NAM bezig een vergunning te krijgen in het gebied naar gas te mogen boren. Dit is nog steeds gaande. Ook zijn er plannen aan de noordkant een doorgang te maken zodat er meer stroming in de geulen gaat komen. En verder is er een plan om kunstwerken te plaatsen. Gedacht wordt onder andere aan een doolhof van water en kleine dijkjes, dat in de loop van de jaren door de elementen afgebroken wordt en zo aan de natuur wordt teruggegeven.

GPS Vissershang: Lat. 51.7285 Lon. 4.8593

Startplaats met drijvende steiger achter de jachthaven Vissershang.

Sloot van St. Jan.

Langs de Polder Turfzakken.

"Gat van de Zuiderklip".

Aan het eind van "Gat van de Zuiderklip".

Getij

Informatie over het getij is te vinden op de site Tideking.

Kaart

Een gedetailleerde kaart (PDF-bestand) kun je downloaden van de site van Nationaal Park De Biesbosch.

Biesboschmuseum

Het Biesboschmuseum (in het noorden van de Biesbosch) heeft een kanosteiger alleen bedoeld voor bezoekers van het museum. Dus niet als startpunt voor een kanotocht te gebruiken!