Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Franeker
INHOUD

Twee routes:

Kanoverhuur:Ronde van 17 km. vanaf Tzum.

Downloadbare GPS-track (17 km): Franeker.

Naar het startpunt in Tzum:

Verlaat de snelweg A7 (Afsluitdijk - Joure) bij afslag 17 Bolsward. Rij in noordelijke richting over de N359 in de richting Wommels. Na 10 km. sla je linksaf de Berkwerterleane op in de richting Tzum. Het startpunt is aan de rechterkant tegenover de eerste huizen van het dorp. Hier is een kleine parkeerplaats langs het water.

Vanaf het startpunt ga je naar rechts en meteen linksaf de Oude Meer op. Dit is een mooie en stille vaart door de Friese weilanden. Er zijn geen wegen dichtbij en je ziet alleen een enkele boerderij. Volg de hoofdvaart tot het einde waar je linksaf de Franeker Vaart op gaat. Deze vaart is wat breder, maar ook tamelijk stil. Je komt voorbij Welsrijp (500 inwoners). Hier is een kerkje uit de 11de eeuw, maar vanaf het water zie je alleen nieuwe huizen. Aangekomen bij het Van Harinxmakanaal ga je linksaf. Dit kanaal is breed en je kunt hier vrachtboten en grotere jachten tegenkomen. Franeker is niet ver meer en het eerste wat je ziet is een schrootverzamelplaats aan de linkerkant. Hier kun je rechtsaf een kanaal op dat staat aangegeven als "Kleiroute". Je kunt via de achterkant van Franeker richting Dokkum varen. Deze route gaat echter rechtuit. In Franeker is een lage hefbrug. Je kunt er met de kano net onderdoor. Met een Canadees moet je mogelijk overdragen (drukke weg!) of wachten tot de brug open gaat. Na de brug passeer je rechts een klein doodlopend stukje water. Vervolgens ga je schuin rechtsaf de brede zijvaart op. Onder de brug ga je scherp rechtsaf het smalle grachtje op dat door het centrum van Franeker loopt. Je komt voorbij het bekende Planetarium van Eise Eisinga. Bij de Y-kruising houd je links aan. Buiten het centrum ga je linksaf het water op dat om de binnenstad loopt. Vervolgens rechtuit kom je weer op de vaart naar het Van Harinxmakanaal. Hier ga je rechtsaf en na een kort stukje linksaf. Dit is een mooi en smal water waarover je terug naar Tzum vaart.Ronde van 24 km. langs Lollum.

Downloadbare GPS-track met een ronde door het centrum (26.1 km): Franeker-Lollum.

Naar het startpunt aan de Prins Bernhardlaan in Franeker:

Verlaat de A31 (Afsluitdijk - Leeuwarden) bij afslag 20 naar Franeker. Bij de eerste rotonde ga je linksaf. Bij de Klipper ga je rechtsaf en volgt de bocht naar links. Bij de Fregat ga je rechtsaf en volgt de bocht naar links. Aan het eind van de weg is een boothelling. Hier is een lage kant waar je kunt instappen.

Vanaf het startpunt ga je rechts naar Franeker. Bij de kruising ga je rechtsaf de Noordergracht op en vaar je om het centrum heen. Na een brug ga je rechtsaf bij de Tuienen de Vliet op. Bij het Van Harinxmakanaal ga je scherp rechtsaf. Na een korte afstand ga je tegenover een jachthaven scherp linksaf. Op de hoek staat een boerderij. Volg deze vaart naar Tzum. Net voor het dorp sla je rechtsaf de Tjommer Feart op. Na een flink stuk varen ga je scherp rechtsaf naar Lollum. Bij het begin van het dorp is rechts een kleine kanosteiger. Hier moet je overdragen. Je vaart in noordelijke richting op de Lollumer Feart. Deze vaart is smal en er zijn veel bochten. Je passeert camping Slachtehiem. Bij de volgende T-splitsing kom je bij de Arumer Feart en ga je rechtsaf onder de brug door. Je vaart steeds rechtuit en passeert Hitzum. Als je bij het Van Harinxmakanaal komt ga je rechtsaf. Je vaart terug naar het startpunt langs dezelfde route als dat je heen gekomen bent. Met een extra ronde door de grachten is deze tocht 27,1 km (GPS-track).

GPS:
Franeker, boothelling aan de Prins Bernhardlaan: N 53.1951 E 5.5480
Tzum: N 53.1554 E 5.5645

Franekervaart.

Van Harinxmakanaal ten oosten van Franeker. Bij de waterzuiveringsinstallatie kun je de kant op voor een pauze. Maar als de wind verkeerd is kan het wat onaangenaam ruiken.

Franeker: Froonacker.

Franeker.

Franeker: stadhuis.

Franeker: Korendragershuisje.

Franeker: Tuinen.

Tzum.

Hitzum. Hier is bootjesverhuur.