Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Linde
INHOUD

Vanaf Ossenzijl kun je 28 km. stroomopwaarts varen.
Het mooiste stuk is echter van het meertje Het Wijde naar de Noordwoldervaart (2 x 11,5 km) of eventueel nog verder tot aan het Stuttebos (2 x 18,5 km).
Voorbij het Stuttebos is de rivier door geringe diepgang nog nauwelijks bevaarbaar.

Kanoverhuur:

De Lindevaarders bij de Kontermansbrug (4 km ten oosten van Wolvega). Familie H. Dedden, Vinkegavaartweg 7, 8474 EB Oldeholtpade, telefoon: 0561 - 688296.

Startpunt Het Wijde:

Bij Wolvega of Steenwijk kun je de snelweg A32 verlaten. Bij De Blesse sla je af in de richting Blesdijke. Tussen Blesdijke en Oldemarkt ga je rechtsaf de Oosterbroekweg op. Het lijkt of deze weg helemaal nergens naartoe leidt, maar na een bocht naar rechts kom je bij een schitterende picknickplaats langs het water net aan het eind van Het Wijde. Dit is een goed startpunt.

Vanaf het startpunt ga je rechtsaf (oost), en na 4 kilometer kom je bij de brug en een kleine jachthaven. Dit is privé-terrein en alleen leden hebben toegang. Een stukje verder kom je bij een spoorbrug en de brug van de snelweg. Hier wordt de natuur erg mooi. Aan beide kanten zijn natuurgebieden langs de rivier, en er is een grote verscheidenheid aan planten op de oevers. Er loopt alleen een fietspad, dus er is geen geluid van verkeer dat de rust hier verstoort. Ongeveer 4 kilometer verder kom je bij de Kontermansbrug. Hier is kanoverhuur. Nog wat verder zie je een witte ophaalbrug in de verte. Net voorbij de brug is een stuw met een overdraagplaats in een kleine omleiding. Op de eerste dag ben ik tot hier gevaren. Totaalafstand 11,5 km en terug = 23 km.

Startpunt bij de brug over de Noordwoldervaart:

Vanaf Wolvega rij je naar het oosten over de N351 (richting Oosterwolde). Neem de eerste zijweg rechtsaf. Je komt nu over Kontermansbrug. Neem de eerste weg linksaf en dan weer rechtsaf. In De Hoeve ga je linksaf de Jokweg op. Net buiten het dorpje kom je bij een brug. Hier overheen kun je aan de linkerkant van de weg te water.

Hier vandaan ga je naar het noorden. Na een klein stukje kom je bij een stuw en een brug. Hier moet je overdragen, maar er zijn goede kano-steigers. Een stukje verder kom je op de Linde uit. Hier ga je rechtsaf en net voorbij de bocht kom je op het punt waar ik de eerste dag omkeerde. Ga linksaf de kleine omleiding in en draag over bij de kanosteigers. Hier vandaan is het 5 kilometer naar de volgende brug en behalve misschien een andere kanovaarder zie je hier echt geen mensen, want hier is nergens een weg of bebouwing in de buurt. Weg nummer N353 gaat hier over de rivier. Langs de weg staat op een wit bord aangegeven dat hier een kanoroute begint. Die is dan wel de kant op waar je vandaan komt, want stroomopwaarts wordt het nu wat moeilijker. Er staat maar heel weinig water en net als je denkt dat het verder niets wordt kom je bij een stuw. Hier komt het op behendigheid aan om over te kunnen dragen. Voorbij de stuw gaat het varen weer een stuk beter. Na 2 kilometer kom je bij een volgende stuw. Aan de linkerkant is een mooi natuurgebied, het Stuttebos. Je vervolgt je weg rechtuit op de gegraven Linde, maar aan de linkerkant is de oorspronkelijke rivierbedding in originele staat teruggebracht. Een staat een bord dat nadere informatie geeft. Na enige tijd verder varen kom je weer bij een stuw. Dit is echt het verste punt dat je per kano kunt bereiken. Voorbij de stuw is de begroeiing zo dicht, dat hier echt geen doorkomen aan is.

GPS Het Wijde: Lat. 52.8462 Lon. 5.9778
GPS Kontermansbrug: Lat. 52.8854 Lon. 6.0698
GPS Noordwoldervaart bij De Hoeve: Lat. 52.8897 Lon 6.0973

Lindevallei.

Startpunt bij de Brug bij Het Wijde.

Lindevallei.

Overdraagplaats in de Linde bij de Noordwoldervaart.

Bij de stuw in de Noordwoldervaart (overdraagplaats).

De Linde is ooit als gletsjerrivier ontstaan en stroomde naar de toenmalige Zuiderzee. De oosprong lag in de omgeving van Oosterwolde, maar sinds de ruilverkaveling in de zestiger jaren wordt de sloot bij Tronde als oorsprong beschouwd. Je kunt stroomopwaaarts tot het Stuttebos varen. De sloot bij Tronde is bij voldoende waterstand en een paar overdragingen met wat moeite per kano te bereiken. De sloot zelf ligt achter een stuw en is te dicht begroeid om doorheen te kunnen varen. De Linde is heel lang als vaarverbinding met Noordwolde van belang geweest. Tenen en stokken werden over het water aangevoerd voor de stoelenindustrie. Het mooiste stuk van de Linde is bij het meertje Het Wijde en verder naar het oosten voorbij de bruggen van de spoorlijn en de A32, de Lindevallei. Dit is een natuurgebied met veen en petgaten, waar je overigens met de kano niet in kunt. Vanaf de kanoverhuur bij de Kontermansbrug is de Lindevallei goed bereikbaar.

Afstanden: