Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Stavoren
INHOUD

Ronde van 22,5 km naar Hindeloopen:

Je kunt over het IJsselmeer varen of ervoor kiezen de vaart achter de dijk te blijven volgen (23,5 km).

Camping en kanoverhuur:

Camping Het Séleantsje, 't Séleantsje 2, 8722 HE Molkwerum. Tel.: 06-13457532.

Startpunt Stavoren:

Het startpunt is aan het parkeerterrein langs de Stationsweg net buiten het stadje. Hier is vlakbij een supermarkt (Coop Stavoren) even verder over de brug.

Vanaf de Afsluitdijk volg je de A7 en sla af bij Bolsward de N359 op. Je komt voorbij Koudum en gaat onder het Galadammen aquaduct. Hier is een haven en een recreatiegebied, maar helaas geen mogelijkheid een kano te water te laten. Voorbij het aquaduct ga je bij de rotonde rechtuit, en bij het volgende kruispunt ga je rechtsaf. Je komt door Hemelum. In Warns ga je bij de T-kruising rechtsaf. Na de brug over het Johan Willem Frisokanaal ga je linksaf de Noardemar op rchting Stavoren. Volg de bocht naar rechts en ga vervolgens voor de spoorwegovergang linksaf. Na korte afstand zie je links een parkeerterrein. Hier is een smalle boothelling, maar er is geen kanosteiger gemaakt. Ongeveer halverwege het parkeerterrein is een plek die geschikt is om in te stappen.

Vanaf het zuiden verlaat je de A6 bij Lemmer en je gaat linksaf de N359 op. In Balk ga je linksaf. Na 7.4 km ga je linksaf richting Warns. Je komt voorbij Hemelum. In Warns ga je bij de T-kruising rechtsaf. Na de brug over het Johan Willem Frisokanaal ga je linksaf de Noardemar op rchting Stavoren. Volg de bocht naar rechts en ga vervolgens voor de spoorwegovergang linksaf. Na korte afstand zie je links een parkeerterrein. Hier is een smalle boothelling, maar er is geen kanosteiger gemaakt. Ongeveer halverwege het parkeerterrein is een plek die geschikt is om in te stappen.

Downloadbare GPX-track: GPS/Stavoren.
Mapmyfitness: http://www.mapmyfitness.com/routes/view/403001250

Ronde van 22,5 km.

Vanaf het startpunt vaar je naar links. Volg de bochten naar links onder de spoorbrug. Bij de dijk van het IJsselmeer maakt de vaart een bocht naar rechts. Je vaart langs de dijk tot je links een aanlegplaats ziet. Hier kun je overdragen naar het IJsselmeer. Even verder wordt het kanaal breed en je komt bij een tweede aanlegplaats waar je ook kunt overdragen. Houdt er rekening mee dat het IJsselmeer groot water is en het hangt van je uitrusting, ervaring en vooral het weer af of je hier met de kano op kunt. Je kunt er ook voor kiezen het kanaal achter de dijk te blijven volgen. De route is dan ongeveer 1 km. langer. Op het IJsselmeer vaar je naar rechts evewijdig aan de dijk. Als de dijk naar rechts buigt nader je een vogelreservaat waar je niet mag komen en dus omheen moet varen. Je koers wordt dan 010 in de richting van de kerktoren van Hindeloopen. Je vaart langs de rood/witte boeien die het vogelreservaat markeren. Voorbij de laatste boei buig je naar rechts af in de richting van het witte gebouw op de dijk. Je landt aan op het kleine standje net voorbij het witte gebouw. Hier is een rij palen in het water. Je kunt hier overdragen. Instappunt is bij de ingang van Camping Hindeloopen. Je volgt de vaart in oostelijke richting langs de camping. Vervolgens ga je linksaf voor een bezoek aan Hindeloopen. In Hindeloopen kun je rechtsaf naar de sluis varen of een stukje verder rechtuit tot aan de kerk. Net voor de kerk is rechts een zijvaart. Hier moet je omkeren omdat de grachtjes erg smal worden en dood lopen.

Op de terugweg volg je de hoofdvaart (Indijk). Je gaat onder een spoorbrug door en vanaf hier is het 2,8 km. tot het volgende kruispunt. Hier ga je rechtsaf de vaart genaamd De Gronzen op richting Molkwerum. Bij de spoorbrug is links restaurant 't Stasjons Kofjehús en hier is een drijvende kanosteiger. In Molkwerum buigt de vaart naar rechts, maar je gaat rechtuit onder de brug door de vaart genaamd Fenke op. Voorbij de kerk is een bocht naar links. Na 1,7 km. kom je uit op het Johan Willem Friso Kanaal. Hier ga je rechtsaf naar Stavoren. Voor de sluis ga je rechtsaf en volgt het brede water langs het stadje. Na een bocht naar rechts kom je terug op het startpunt.

GPS: Lat. 52.8867 Lon. 5.3659

Overdraagpunt naar het IJsselmeer.

Overdraagpunt naar het IJsselmeer.

Aangeland bij Hindeloopen.

Hindeloopen.

Hindeloopen.

Hindeloopen. Hier omkeren, want de grachten worden erg smal en lopen dood.

Hindeloopen.

Hindeloopen.

Onweersbui langs de Indijk.

Molkwerum.

Stavoren.

Vaar alleen op het IJsselmeer bij goede weersomstandigheden. Bij voorkeur bij weinig wind uit oostelijke richting. De windvoorspelling voor Hindeloopen kun je vinden op www.windguru.cz.