Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Egmond
INHOUD

Alkmaar (Viaanse Molen), Heiloo (3x overdragen), Abdij te Egmond-Binnen 9,5 km.
Alkmaar zonder overdragingen naar Egmond-Binnen 9,7 km.
Alkmaar zonder overdragingen naar Egmond aan de Hoef 9,7 km.

Kanoverhuur:

Geschiedenis

Na de laatste ijstijd mondde een noordelijke tak van de Rijn in de Noordzee uit bij Egmond. Er was een kleine nederzetting van vissers. Deze was genoemd naar de monding van de rivier de Egg of Egge (Egmond). Het Romeinse Rijk reikte tot aan deze rivier. Toen de duinen ontstonden blokkeerden deze de rivier en het waternivo achter de duinen steeg daardoor. Het water stroomde via de vroegere rivier Rekere naar het waddengebied Zipe (nu polder Zijpe). Ieder dorp bouwde zonder gezamenlijk plan eigen dijken en afwateringen. Bij stormweer kwam het Noordzeewater landinwaarts tot aan Egmond en Alkmaar. Een zeedijk vanaf Petten naar de al bestaande Westfriese Zeedijk maakte hier een eind aan. De Rekere werd hiermee afgedamd. De meren Bergermeer en Egmondermeer ontstonden. Het gebied tussen Egmond en de strandwal Heiloo was moerasachtig. Rond het jaar 977 zijn de dorpen Egmond aan Zee, Hoef (nu Egmond aan de Hoef genaamd) en Hallum (Egmond-Binnen) ontstaan. De Abdij van Egmond is in 950 opgericht. De monniken namen deel aan de ontginning van hoger gelegen delen en het maken van dijken. Er werd een kanaal naar Alkmaar gegraven voor het vervoer van schelpen naar de kalkovens. De loswal was naast de abdij, de plek waar nu de kanoroute naartoe gaat. Gedurende de beeldenstorm van 1566 is de abdij verwoest. De huidige abdij dateert uit rond 1930.

Startpunt Viaanse Molen:

Deze tocht begint bij bedrijventerrein "Viaanse Molen" in het noordwesten van Alkmaar. Verlaat de randweg (Ring) bij de brug over het Noordhollands Kanaal (afslag Viaanse Molen). Kom je van de N9, sla dan af in de richting Schagen. Vervolgens verlaat je de randweg bij de eerstvolgende afslag (dat is net voorbij de Texaco). Bij het kanaal linksaf en na de Connexxion-garage weer linksaf. Dit is de oprit naar de randweg richting Haarlem. Voordat je op de randweg komt, ga je rechtsaf de Havinghastraat in. Deze weg vervolgt linksaf en loopt dood bij een parkeerterrein. Vanuit het oosten neem je vanaf de randweg de eerste afslag na de brug en vervolgens linksaf de Havinghastraat in. Achter het parkeerterrein is de ringvaart van de Bergermeer. Hier begint de route.

Startpunt Egmond aan den Hoef

Volg de N512 naar Egmond aan den Hoef. Bij de rotonde sla je af in de richting bedrijventerrein De Weidjes. Ga dan vlak na de rotonde linksaf richting De Weidjes (Lamoraalweg). Gelijk rechts is een parkeerterrein met een trailerhelling. Hier kun je goed instappen.

Van Alkmaar naar de abdij van Egmond-Binnen:

Vanaf het startpunt Viaanse Molen vaar je naar links onder de randweg door. Bij de komende splitsing is een klein eilandje. Hier ga je rechtsaf. Je vaart vervolgens rechtuit langs de Geestmolen in het Hoefplan en een moskee. Je vaart onder de randweg door en dan ben je de stad uit. Rechts is een kanosteiger, die je als alternatieve startplaats kan gebruiken. Even verder ga je scherp linksaf een zijvaart in richting Heiloo. In Heiloo moet je 3 keer overdragen door het park Noorderneg. Hier zijn steigers of lage kanten zodat in- en uitstappen niet moeilijk is. Na de derde overdraging ga je linksaf onder de brug van de Zeeweg door. Langs de vaart loopt een wandelroute "Monnikenpad" dat ook naar de Abdij van Egmond leidt. Een stuk verder neem je de tweede zijvaart rechtsaf en je vaart richting Egmond-Binnen. De vaart loopt dood langs de abdij. Hier is een mooie uitstapplek met picknick-tafel. De tuin naast de abdij is overdag opengesteld voor publiek.

Terug volg je dezelfde route. Je kunt de overdragingen vermijden door bij de kanosteiger door te varen. Bij een T-splitsing ga je rechtsaf en dan kom je weer terug in Alkmaar.

Naar Egmond aan de Hoef:

Vanaf het startpunt volg je dezelfde route als hierboven. Alleen nadat je Alkmaar uit bent blijf je rechtuit varen naar het eindpunt in Egmond aan de Hoef.

Downloadbare GPS-track 19,2 km: Egmond-Binnen.

Ringvaart Bergermeer in Alkmaar.

Bergerweg.

Hoefplan, Alkmaar.

Varnebroekmolen.

Eerste overdraagpunt bij het park Noorderneg in Heiloo.

Monnikenpad, een wandelroute over het vroegere jaagpad.

Kanosteiger bij de abdij van Egmond-Binnen. Hier is een picknick-tafel en een water-tap.

Bijenhouderij bij de abdij.

Rechtsaf terug naar Alkmaar.

Fundament van het voormalige "Slot Op Den Hoef".

Abdij

De tuin om de abdij is deels voor publiek toegankelijk. Er is een museum en een kaarsenmakerij. Iedere zaterdag is er een rondleiding. Opgeven en begin van de rondleiding bij de abdijwinkel. De abdij zelf is niet toegankelijk.