Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Ezumazijl
INHOUD

Ronde van 27 km. langs de westkant van het Lauwersmeer en door Friesland via de Zuider Ee, Dokkumer Grootdiep en de Oude Zwemmer.

Startpunt Nieuwe Dokkumer Zijlen:

Het startpunt is gemakkelijk te vinden. Vanaf Leeuwarden ga je naar het oosten op de N355. Net voor Buitenpost ga je bij een rotonde linksaf de N538 op richting Lauwersoog. Voorbij Kollum maakt de weg een bocht naar rechts en vervolgens naar links. Het startpunt is rechts net over de brug. Hier is een parkeerterreintje en een goede kanosteiger.

Afstand is 27 km. Met een omweg naar Dokkum is dit 33 km. Startpunt is bij de sluizen de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Hier is een kleine camping:"De Brandgans", telefoon: 0511-408579. Geen kanoverhuur. Niet aan te bevelen bij harde wind, vooral niet als die uit het noorden of noord-oosten komt.

De sluis Willem Loréslûs is een belangrijke verbinding tussen Friesland en het Lauwersmeer en de Waddenzee. Vanaf het beginpunt varen we naar het oosten over het Dokkumer Diep (zie foto hierboven). Het water is buiten de vaargeulen erg ondiep, maar met een kano is dit geen probleem. Na een bocht naar links wordt het water breder. Je passeert een eilandje aan de linkerkant. Hier is een aanlegplaats waar je aan land kunt. Voorbij het eiland volg je op enige afstand de linkeroever. Er kan bij noordelijke wind flink wat golfslag staan. Vanaf hier ga je na 1,5 km linksaf de Raskes op. Een smalle vaart waarvan de ingang wordt gemarkeerd door een houten driehoek op het eind van een strekdam van brokken steen. Volg deze vaart voor 1,5 km door een prachtig stuk natuur naar de sluis van Ezumazijl. Hier is aan de rechterkant een kanosteiger. Je draagt de kano over de dijk en dan de brug over. Bij de sluis negeer je het bord Verboden Toegang, want de kanosteiger is hier vlak achter de stenen rand. Vanaf hier volg je de Zuider Ee voor 7 km in westelijke richting. Het laatste stuk loopt het water langs een weg (N361). Als je rechts een parkje ziet waar vaak mensen zitten te vissen kun je linksaf (voor een omweg langs Dokkum ga je rechtuit, en in Dokkum twee keer linksaf). Je komt nu op een kleine vaart met verschillende bochten. Het loopt dood bij een oude steenfabriek. Hier moet je links uitstappen, een weitje oversteken, dan over een dam een tweede weitje oversteken, een ijzeren hek over en nog een weitje oversteken, dan rechts nog een ijzeren hek over en bij het fietspad zijn de restanten van een kanosteiger te vinden. De plek is gemarkeerd met een paal met een gele kop. Overdraagafstand 150 meter. Het klinkt ingewikkeld, maar het is wel te doen. Bij het Dokkumer Grootdiep ga je linksaf. Dit kanaal was rond 1600 een zee-arm waarover grote driemasters tot in Dokkum konden varen. Bij storm kwam de vloed ook tot in het centrum. Voor een snelle terugtocht volg je het Dokkumer Grootdiep tot aan het beginpunt. Je kunt de route dan met ongeveer 3 km inkorten. Voor een interessantere maar ook wat moeilijkere terugtocht ga je na 1,5 km rechtsaf. Na een korte afstand loopt het water net voorbij een brug dood. Achter de brug is een steigertje. Er ligt wel eens een boot dwars over het water onder de brug. Die kun je opzij duwen. Aan de andere kant is ook een steigertje, maar door de hoge waterstand stond die onder water toen ik er was. Volg de sloot naar het oosten en volg de bocht naar rechts. Gezien de vele waterplanten is dit een beetje een dood stuk. Bij een molen (zie foto hieronder) moet je nogmaals overdragen. Hier zijn geen steigertjes, maar de kanten zijn laag. Even verder ga je bij een T-kruising linksaf de Oude Zwemmer op. Na een tijdje kom je bij een stuw. Bij een schuurtje met een rond dak kun je met wat moeite bij de hoge houten kant eruit. Alternatief is even verder rechts bij de stuw eruit. Je moet dan wel wat riet en brandnetels plat slaan om je een weg te kunnen banen. Vlak hierachter loopt een slootje waar je goed kunt instappen. Volg de Oude Zwemmer tot aan het eind. Net voor het einde kun je rechtsaf en meteen linksaf een meertje op. Hier kun je goed uitstappen. Je moet hier het dijkje met een weg overdragen. Aan de andere kant is een vaart met een kanosteiger. Die is door de vele begroeiing vanaf de weg niet te zien. Je moet net voor het eerste witte reflectorpaaltje je een weg banen door het riet. Vaar de inham uit en ga linksaf. Het water maakt een grote bocht naar rechts en je komt terug op het Dokkumer Grootdiep. Vanaf hier is het 2,5 km terug naar het beginpunt. Net voor de sluis is aan de linkerkant een kanosteiger.

GPS Willem Loréslûs: Lat 53.3170, Lon 6.1593.
GPS Ezumazijl: Lon 53.3587, Lat 6.1485.

Overdragen tussen de Oostrumer Opvaart en het Dokkumer Grootdiep (300 meter).

Bij het startpunt Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Lauwersmeer.

Ezumazijl.

Zuider Ee.

Oude steenfabriek langs het Dokkumer Grootdiep.

Ounemeer.