Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Ezumazijl
INHOUD

Ronde van 25,2 km. langs de westkant van het Lauwersmeer en door Friesland via de Zuider Ee en Dokkumer Grootdiep.

Startpunt Dokkumer Nieuwe Zijlen:

Het startpunt is gemakkelijk te vinden. Vanaf Leeuwarden ga je naar het oosten op de N355. Net voor Buitenpost ga je bij een rotonde linksaf de N538 op richting Lauwersoog. Voorbij Kollum maakt de weg een bocht naar rechts en vervolgens naar links. Het startpunt is rechts net over de brug. Hier is een parkeerterreintje en een goede kanosteiger.

Route van 25,5 km.

Als je bij het Dokkumer Grootdiep niet 150 meter wilt overdragen kun je een omweg van 6 km. via Dokkum maken. De vaart Aldmaer (Oudmeer) naar de Oude Zwemmer was in Augustus onbegaanbaar door het vele riet. Ten zuiden van de molen was er steeds meer riet totdat verder varen onmogelijk werd en ik achteruit terug moest.

Vanaf het startpunt vaar je in oostelijke richting over het Dokkumer Diep. Buiten de vaargeul is het ondiep, maar dat is voor kano's geen probleem. Volg de linker oever naar het noorden toe. Je kunt ook rechts langs het eilandje Sennerkoog varen. Er is een klein haventje met twee kanosteigers. Vanaf Sennerkoog vaar je naar het noordwesten in de richting van de kerktoren. Je komt langs een gele paal. De ingang naar de Raskes is goed gemarkeerd en is niet te missen. Na 1,5 km. kom je bij de vroegere zeesluis van Ezumazijl. Rechts is een kanosteiger. Je moet overdragen over de dijk en vervolgens over de brug. Naast het gemaal is een kanosteiger. In verband met werkzaamheden is deze tijdelijk verwijderd. Dit zal tot in oktober 2023 duren. Links naast het gemaal is een loods. De meneer die hier aan het werk was vond het goed dat ik bij de lage kant achter de loods te water ging.
Vanaf hier vaar je in westelijke richting over de Zuider Ee. Op het laatste stuk loopt er een provinciale weg langs de vaart. Na 7 km. kom je langs een recreatieterrein met een boothelling. Hier ga je linksaf de Oostrumer Opvaart op. Als je niet wilt overdragen kun je rechtuit Via Dokkum varen. Je gaat in Dokkum dan twee keer linksaf. Dit is zo'n 6 km. extra. Aan het eind van de Oostrumer Opvaart vaart zie je de schoorsteen van een voormalige steenfabriek. Er groeit riet op de kant, maar de oever is hard en je kunt er links de kant op. Je moet hier 150 meter overdragen en twee keer de kano over een hek tillen. Het hek langs het fietspad is oud en vervallen. De bovenste draad is prikkeldraad. Op de hoek van de voormalige haven en het Dokkumer Grootdiep is een lage rand waar je kunt instappen. Vanaf hier vaar je naar links. Bij het eindpunt is links van de sluis een kanosteiger.
Op 1,7 km. van de steenfabriek is een zijvaart naar rechts, de Aldmaer (Oudmeer). Jaren geleden heb ik over deze vaart via de Oude Zwemmer terug gevaren. Helaas groeit voorbij de molen zo veel riet in het water dat er niet meer doorheen te komen valt (augustus 2023).

GPS:
Dokkumer Nieuwe Zijlen N 53.3170, E 6.1593
Ezumazijl 53.3587, Lat 6.1485
Ljussens N 53.3801 E 6.0916

Downloadbare GPS-track (25,2 km): Ezumazijl.gpx.

Overdragen tussen de Oostrumer Opvaart en het Dokkumer Grootdiep (150 meter).

Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Aan beide kanten van de sluis zijn kanosteigers. Er is een parkeerterrein.

Kanosteiger bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Kanosteiger op het eiland Senneroog

Marker tussen Senneroog en de Raskes.

Lauwersmeer.

De ingang naar de Raskes is goed gemarkeerd.

Ezumazijl.

Naast de sluis van Ezumazijl wordt een vispassage gemaakt.
De kanosteiger is hiervoor tijdelijk verwijderd (tot oktober 2023).

Sluis bij Ezumazijl.

Sluis in de Nieuwe Vaart bij Ezonstad.
Rechts zijn kanosteigers. De sluis heeft zelfbediening. Overdragen langs de sluis is goed mogelijk.

Zuider Ee.

Oostrumer Opvaart.

Oostrumer Opvaart.

Oostrumer Opvaart.

Bij het overdraagpunt naar het Dokkumer Grootdiep.
In de hoek bij de ingang van de voormalige haven is een lage kant waar je kunt instappen.

Vernieuwde molen aan de Aldmear.
Je moet hier overdragen. Er zijn geen voorzieningen.

Ezumakeeg

Ten zuiden van de Raskes is de world heritage site Ezumakeeg. Vanaf Ezumazijl kun je het laarzenpad naar een vogel observatie plek volgen. Als het te nat is kun je er ook via een asfaltweg komen, maar dat is een omweg.

Oostrumer Opvaart

Bord aan het begin van de Oostrumer Opvaart. Doodlopend, maar niet voor kano's.
In augustus 2023 was het bord verdwenen.