Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Dokkum
INHOUD

Twee routes:

Kanoverhuur:

Schreiershoek Recreatie, aan de weg naar Oostrum. Zondag vooraf reserveren: Tel.: 0519 24 21 83.

Startpunt bij de Klaarkampsterbrug:

Vanaf Leeuwarden volg je de N355 en dan bij verkeerslichten linksaf de N361 richting Gytsjerk en Dokkum. Bij een rotonde waar je rechtsaf naar Rinsumageest kunt ga je linksaf de Trekwei op. Aan het eind ga je linksaf en meteen weer rechtsaf. Over de brug linksaf kun je goed instappen.

Startpunt Zaagmolenstraat:

Er is een kleine boothelling tegenover de kerk Gemeentecentrum De Poort. Hier is de Vrije Baptistengemeente Nehemia gevestigd. Op zondag ochtend is hier beperkt parkeerruimte.
Neem de noordelijke rondweg om Dokkum (N356). Bij de rotonde waar de N356 afslaat richting Holwerd ga je rechtuit en een klein stukje verder linksaf de Feije Van Heemstrasingel op. Dan ga je linksaf de Zaagmolenstraat op. Het startpunt is aan het eind van de weg aan de linkerkant.

Startpunt aan de Paezens bij Aalsum

Neem de noordelijke rondweg om Dokkum (N356). Bij de rotonde waar de N356 afslaat richting Holwerd ga je rechtuit. Bij de volgende rotonde ga je linksaf richting Hantum. Na 1,8 km. is er een brug. Het startpunt is vóór de brug aan de rechterkant. Hier is een picknicktafel en een grasveldje. Er is een goede kanosteiger.

Ronde van 28,5 km.

Startpunt bij de brug Klaarkamp

Downloadbare track: Dokkum 28,5 km.

Overdragen tussen de Oostrumer Opvaart en het Dokkumer Grootdiep (300 meter).

Je vaart in oostelijke richting naar Dokkum. Bij de molen op de vesting ga je linksaf de Driepypstergracht op. Je vaart om de vesting heen. Aan de andere kant van de vesting is rechts een kanosteiger. Dit is een overdraagpunt naar een smalle gracht.

In deze gracht kun je niet omkeren omdat het te smal is. Het eerste deel heet Kereweer, verderop Kloostersingel en het laatste stuk heet Westersingel. Het is een heel mooi stukje. Maar aan het eind kun je alleen via een glijgoot verder naar het Kleindiep. Je kunt hier niet overdragen.
WAARSCHUWING: Dit is alleen voor durfals. Als je kano een V-vormige bodem heeft kun je het beter niet proberen, want de kans is dan groot dat je om gaat.

Je kunt de overdraagplaats voorbij varen en dan rechtsaf het Grootdiep op varen. Je komt dan ook op derderop Kleindiep geheten deel. Aan het eind ga je rechtsaf weer de Driepypstergracht op. Na de eerste punt van de vesting ga je linksaf. De sluis is niet langer in gebruik, en hier moet je overdragen. Bij de T-kruising houd je rechtsaf aan op de Aalsumervaart. Deze vaart gaat om de voormalige terp Aalsum heen. Hier staat alleen in het midden nog de kerk. Bij de volgende kruising ga je rechtsaf de Paezens op. Dit is een stil stuk met aan beide kanten weilanden. Bij de volgende kruising ga je scherp rechtsaf het Jellegat op. Na een korte afstand kom je bij een stuw onder een brug. Hier ga je rechts de kant op om over te dragen. Je gaat onder schrikdraad door en dan door de houten poort in het hek. Je steekt de weg en de brug over. Aan de overkant is een goede instapplaats. Bij de Zuider Ee aangekomen ga je linksaf en gelijk rechtsaf de Oostrumer Opvaart op. Een bord geeft aan dat het dood loopt, behalve voor kano's. Aan het eind van de vaart ga je links de kant op. Er zijn geen voorzieningen, maar het is wel te doen. Er kunnen hier koeien lopen. Ze zijn nieuwsgierig, maar doen verder niets. Je loopt naar een dam in een sloot. Hier staat een hek op, maar je kunt er wel langs. Op het volgende veld volg je rechts het prikkeldraad en de struiken. In de hoek is een ijzeren heek waar je overheen kunt. Je steekt het fietspad over en in de hoek is een lage kant waar je kunt instappen. Je gaat rechtsaf het Dokkumer Grootdiep op. Je vaart langs de voormalige steenfabriek Oostrum. Er is een indrukwekkende schoorsteen, maar die verkeert in miserabele toestand (2021). Het is een nationaal monument, en er zijn plannen voor restauratie. Bij Dokkum aangekomen ga je linksaf en volgt de staande mast route om het centrum (Zuidergracht and Baantjegracht). Aan de westkant kun je bij de grote molen rechtsaf nog een rondje door het centrum maken. In de middag is het licht beter om in deze richting foto's te maken. Je kunt er hier ook voor kiezen linksaf terug naar het startpunt te gaan en de route in te korten. De volledige route (GPS) gaat rechtuit opnieuw de Driepypstergracht op. Je gaat weer linksaf langs de sluis. Bij de volgende kruising ga je nu linksaf het Verbindingskanaal op. Na een lange duiker ga je rechtsaf de Oude paezens op. Je komt langs het alternatieve startpunt met de kleine boothelling aan het eind van de Zaagmolenstraat. Bij de volgende kruising ga je linksaf de Foudgumervaart op. Volg de bochten en je komt bij ee stuw. Hier zijn goede kanosteigers. Na overdragen kom je na een kort stukje bij de Dokkumer Ee. Hier ga je rechtsaf terug naar het startpunt.Ronde langs Raard en Dokkum (22 km)

Startpunt Klaarkampsterbrug.

Downloadbare GPS-track Raard-Dokkum 22 km.

Vanaf het beginpunt ga je naar het westen (van Dokkum af). Even verder ga je rechtsaf richting Holwerd. Bij het dorpje Lichtaard volg je na een brug de bocht naar rechts. Aan de rechterkant is een steiger waar je de kant op kunt. Bij een T-splitsing gaat de Holwerdervaart linksaf, maar hier ga je rechtsaf. Na een paar bochten kom je bij een weg met een te lage duiker. Je moet hier overdragen. Je kunt op de rand van de duiker uitstappen. Aan de andere kant is de duiker in een hoek en niet bruikbaar om in te stappen. De beste instapplaats is vanf het weiland aan de andere kant van het water. De Raardervaart voert zonder verdere obstakels om het terpdorp heen. Je moet nog wel een keer door een lage duiker. Na een kort afstand kom je op de Dokkumer Ee uit. Hier ga je linksaf en even verder weer linskaf de Foudgumervaart op. Na een kort stukje kom je bij een overdraagplaats bij een klein gemaal. Hier zijn goede kanosteigers. Bij de volgende kruising ga je linksaf en gelijk rechtsaf de hoofdvaart volgend. Even verder kun je linksaf ade Hantumervaart op. Na een oude niet meer gebruikte betonnen brug kom je op een viersprong. Hier ga je rechtsaf de Paezens op. Blijf deze vaart volgen. net voorbij een brug is rechts een goede kanosteiger. Hier is ook een picknick tafel. Dit is het alternatieve startpunt. Bij de volgende kruising ga je scherp rechtsaf de Aalsumervaart op. Na een bocht naar rechts kun je linksaf. je komt bij een sluis die niet meer in gebruik is. Er zijn kanosteigers, dus overdragen is geen probleem. Je gaat linksaf de Noordergracht op en vaart om het centrum heen. Voorbij de eerste molen ga je rechtsaf de smalle gracht Wortelhaven op. Na twee bochten kom je in het centrum op het Kleindiep uit. Hier ga je linksaf het centrum uit. Je vaart rechtuit 3,5 km. terug naar het startpunt.

GPS Klaarkampsterbrug: N 53.3158 E 5.9350

GPS Zaagmolenstraat: N 53.3300 E 5.9904

Startpunt bij de Klaarkampsterbrug.

Kloostersingel.

Westersingel.

Glijgoot van de Westersingel naar Het Kleindiep.
Voor wie het durft. Als je kano een V-vormige bodem heeft (zoals de mijne), dan kun je het beter niet proberen.

Sluis naar de Aalsumervaart.

Langs de Paezens.

Langs de Paezens.

Oostrumer Opvaart.

Gezien vanaf het overdraagpunt naar het Dokkumer Grootdiep.
Hier is een lage kant op de hoek van de inham.

Voormalige steenfabriek Oostrum met afgetopte schoorsteen.

De steenfabriek in 2021. Er bestaan plannen voor restauratie. Mogelijk komt er zelfs kanoverhuur...

Baantjegracht langs de zuidkant van het centrum.

Molen gezien vanaf de Dokkumer Ee.

Het Kleindiep.

Het Grootdiep.

Raard.

Bij het overdraagpunt in de Foudgumervaart.

Kanosteiger aan de Paezens bij Aalsum.

De Wortelhaven in Dokkum.

Kleindiep.

Klaarkamp

Klaarkamp is de naam van een klooster dat hier vlakbij net ten westen van Sijbrandahuis stond. Het bestond van 1163 tot 1580. In de hoogtijdagen was het klooster erg machtig. Het eiland Schiermonnikoog was in eigendom. De naam Schiermonnikoog betekent "grijze monniken eiland". Toen de Spanjaarden oprukten werd het klooster afgebroken omdat de autoriteiten bang waren dat ze het klooster als bolwerk zouden gebruiken. De terp waarop het was gebouwd is tussen 1858 en 1941 afgegraven. De naam van de brug herinnert aan het vroegere klooster Clarus Campus.

Aldsyl

Kamperen aan het water en theetuin voor passenten bij Aldsyl. Je kunt hier ook gerookte paling kopen.

Oostrumer Opvaart

Bord aan het begin van de Oostrumer Opvaart. Doodlopend, maar niet voor kano's.
In augustus 2023 was het bord verdwenen.

Steenfabriek Oostrum

De steenfabriek was in 1872 gebouwd. Het was een van de eerste zogenaamde ring-ovens in Nederland. De kamers waar de klei tot steen werd gebakken waren in een cirkel gebouwd om het productieproces efficiënter te maken. De schoorsteen was versierd met gemetselde nissen wat hem tot een blikvanger in de wijde omgeving maakte. Al spoedig ging de schoorsteen iets scheef staan, maar bleef stabiel. In 1879 is hij met nog eens 15 meter verlengd. Omdat het verlengde deel wel vertikaal stond, zat er een kleine knik in de schoorsteen. In 1968 is de productie gestaakt en is de fabriek in verval geraakt. In 2020 is een deel van de top om veiligheids redenen verwijderd. Er bestaan plannen om het gehele complex te restaureren.

Foto uit 2010.

Holwerd

Langs de Dokkumer Ee geeft een groot bord de richting naar Holwerd aan. Wie hoopt er een gezellige jachthaven te vinden komt bedrogen uit. Na een conflict over onderhoud van de vaart is deze voor motorboten niet meer bevaarbaar. De jachthaven was gedwongen te sluiten. De steigers zijn ingestort en er staat een groot hek om het terrein. Omwonenden kennen een gat in het hek en vinden hier een mooie rustige visplek. Kinderen hebben hier een geheime speelplaats. Er staat zelfs een schommel. Per kano kun je er nog komen (2021).