Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Rijn - Meije
INHOUD

Een tocht van 33 km over de Grecht, Oude Rijn, Ziendevaart en de Meije.

Een keer overdragen en een keer schutten in Bodegraven (niet gratis).

Geen kanoverhuur.

Aanbevolen startpunt is Woerdense verlaat omdat hier 700 meter van elkaar 2 sluizen zijn en dit schutten/overdragen bespaart. In deze route is een overdraagpunt bij de sluis in de Ziendevaart bij Zwammerdam. In Bodegraven is ook een sluis maar hier moet je schutten omdat door de hoge kanten en aangemeerde boten overdragen niet mogelijk is. Per kajak kost dit Euro 1,40 (2008).

Startpunt Woerdense Verlaat.

Verlaat de A2 (Amsterdam-Utrecht) bij Breukelen en volg de N401 voorbij Kockengen. Bij de rotonde ga je rechtsaf de N212 op. Net voor een brug ga je linksaf de N463 op richting Woerdense Verlaat. Net voor de brug ga je linksaf. Bij de huisjes rechts van de weg kun je bij de sluis parkeren. Startpunt is aan de andere kant van de sluis. Draag de kajak over de weg langs de huisjes naar de kanosteiger.

Tocht van 33 km.

Vanaf de sluis te Woerdense verlaat ga je in zuidelijke richting de Grecht op. De Grecht wordt overigens ook wel Greft genoemd. Dit kanaal is in de 15de eeuw gegraven om Woerden met het noorden richting Amsterdam te verbinden. Het oorspronkelijke plan was een recht kanaal te graven, maar plaatselijke boeren maakten bezwaar omdat hun land dan doorsneden moest worden. Uiteindelijk mochten ze op eigen kosten een kanaal maken om hun landerijen heen. Hierdoor is een kronkelig kanaal ontstaan dat er meer uitziet als een rivier. Het is een heel stil gebied. Er komen niet veel boten voorbij en er loopt alleen een fietspad langs. Op verschillende plaatsen zijn buitendijks stukjes moeras en rietland, de Kamerikse Nessen, in beheer bij Natuurmonumenten. Na 8,5 km kom je bij een T-kruising. Dit is de Oude Rijn.

Linksaf kun je naar Woerden. Je kunt hier een rondje varen om en deels door het centrum.

Je gaat rechtsaf de Oude Rijn op. Dit is een iets groter kanaal en hoewel geen belangrijke verbinding, komen hier wel regelmatig boten voorbij. In Niewerbrug is een tolbrug waar nog steeds tol geheven wordt. Na ieder voertuig gaat het hek weer dicht. Kano's kunnen gratis onder de brug door. In Bodegraven kom je bij een sluis waar je door de hoge kanten en aangemeerde boten niet kunt overdragen. Schutten kost Euro 1,40 per kajak, grotere vaartuigen Euro 2,50 (2008).

Het volgende dorp is Zwammerdam. Hier ga je rechtsaf de Ziende op. Na korte afstand kom je bij een sluis. Hier kun je goed overdragen. Rechtuit ga je naar de Nieuwkoopse Plassen. Meteen na de sluis moet je echter scherp rechtsaf om naar de Meije te varen. Volg de Meije voor 9,5 km. Na 6,7 km. is aan de rechterkant een kanosteiger waar je kunt pauzeren. Een stukje verder is nog een pauzeplaats met kanosteiger. Aan het eind van de Meije is een bocht naar links en kom je op een kanaal dat recht op Noorden af gaat. Bij de viersprong ga je rechtsaf de hoofdvaart op richting Woerdense Verlaat. Net voor de sluis kun je rechts bij de lage kant uitstappen. Het handigst is om de kajak te laten liggen en van hier 700 meter naar de volgende sluis te lopen om de auto op te halen.

GPS Woerdense Verlaat: Lat. 52.1534, Lon. 4.8632.

Woerden. Voorbij de brug kom je op de Singel, waar je rondom het centrum kunt varen.

Woerden.

Woerden.

Nieuwerbrug. Dit is een tolbrug, maar er onderdoor varen is gratis.

Meije.

Meije.

Sluis Bodegraven

Bedieningstijden staan op de site van Heegheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.