Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Geldermalsen: Linge en Korne
INHOUD

Op de Linge en Korne is vrijwel geen stroming. Je kunt gemakkelijk in beide richtingen varen. De Betuwe is bekend om de in april bloeiende fruitbomen. Als je deze wilt zien kun je het beste vanaf Geldermalsen naar het westen, bijvoorbeeld Enspijk varen.

Afstanden:

Geldermalsen naar Buren 5,0 km
Geldermalsen naar Enspijk 8,0 km.
Van Geldermalsen via Buren naar het Amsterdam-Rijnkanaal: 10,2 km.
Van Geldermalsen over de Linge naar het Amsterdam-Rijnkanaal bij Keilen: 18,0 km.
Ronde over de Linge, Korne en Maurikse Wetering 24,4 km. + 4,2 km over de weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Kanoverhuur:

Naar het startpunt Geldermalsen

Neem de N833 tussen Geldermalsen en Culemborg. Aan de zuidkant van de brug over de Linge sla je bij de rotonde af de Kostverlorenkade op. Gelijk links is een parkeerterrein. De kanosteiger is in de hoek rechts.

Van Geldermalsen naar Enspijk

In Enspijk is een drijvende steiger waar je aan land kunt. Je kunt hier prima op de dijk zitten voor een pauze. Hier is ook Theetuin De Fruithoeve.

Van Geldermalsen naar Buren en terug is 10 km.

Een hele mooie en korte trip is naar het oude stadje Buren. Ga vanuit Geldermalsen naar het oosten en vervolgens linksaf het zijriviertje de Korne op. Dit is de enige zijrivier die de Linge heeft. In Buren zie je links de oude stadsmuur. Bij de tweede brug is links een uitstapplaats voor kano's. Een wandeling door het stadje is erg de moeite waard. Je kunt het voormalige weeshuis bezoeken. Hier is het Marechaussee-museum gevestigd.

Ronde vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal bij Keilen langs Buren over de Maurikse Wetering naar het Amsterdam-Rijnkanaal (24,4 km)

Als je er een wandeling van 4,2 km extra voor over hebt, kun je een ronde maken.
Ik heb dit nog niet gedaan, maar ik heb wel de instaplocaties bekeken. Ik ben wel eens stroomopwaarts richting Tiel gevaren. Ik weet dat er twee stuwen zijn met goede kanosteigers.

Kanosteiger in Geldermalsen. Je kunt hier gratis parkeren.

Korne.

Buren.

Op de stadsmuur van Buren.

De Linge bij Deil.

De Linge bij Enspijk.

Eind van de Linge bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier is een botenhelling met een lage kant waar je te water kunt gaan.

Eind van de Korne bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier is geen kanosteiger. Vanaf het weiland kun je bij de lage kant in- en uitstappen.
Het hek stond open. Volgens een bordje op het hek is het land van het Waterschap Rivierenland. Ik denk dat je ervan gebruik mag maken.

Maurikse Wetering

In 2019 zijn kanosteigers gerealiseerd bij de stuw bij Buren. Je kunt nu overdragen van de Korne naar de Maurikse Wetering en deze volgen tot het Amsterdam-Rijnkanaal.