Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Warga - Wartena
INHOUD

Ronde van 16 km. langs de Alde Feanen. Geen overdragingen.

Kanoverhuur:

in Eernewoude.

Camping aan route:

Bij de biologische melkveehouderij Gerkema Zathe bij Warstiens. Campinggasten kunnen hier een boot of kano huren.

Geschiedenis.

Eeuwen lang is Warga van belang geweest voor de handelsroute van Leeuwarden naar Grou. Door inklinking van veen zijn in de Middeleeuwen de meren Hempensermeer, Wargaastermeer en Kleine Jornahuister ontstaan. Warga was toen omringd door meren die erom bekend stonden dat er veel vis in zat. Vanaf de 17de eeuw zijn de meren ingepolderd. Recent is bij de A31 een aquaduct gebouwd en is een ringvaart om het dorp aangelegd. De scheepvaartroute is hierdoor voor grotere boten toegankelijk geworden.

Startpunt Warga (Wergea):

Verlaat de A31 (Leeuwarden - Drachten) bij de afslag Wergea.
In het dorp ga je net voor de kerk over de brug rechtsaf. Je ziet rechts een kanosteiger. Er is beperkte parkeermogelijkheid achter de kerk.
Alternatief startpunt is bij de brug van de H.J. Kooistrawei. In het dorp rij je voorbij de kerk en sla dan rechtsaf de Nieuwe Weg op. Over de brug is links een lage kant waar je goed kunt instappen.

Route van 16 km.

Vanaf de kerk ga je naar rechts onder de brug door. Voorbij het dorp komt de vaart samen met het nieuwe kanaal dat om het dorp heen loopt. Even verder is een smalle zijvaart naar links. Ik heb deze route om de Hempenser Polder niet gevaren, maar wel gezien dat er veel plantengroei is. Houd dus recht aan op de hoofdvaart. Voor het aquaduct ga je rechtsaf het Langdeel op. Bij Warstiens zijn twee zijvaarten rechts naar het dorp. Je vaart rechtuit
In Warten is links een mooie kanosteiger. Vanaf hier heb je uitzicht op oude pakhuizen aan de overkant. Even verder is links een klein historisch museum. Na een bocht naar rechts kom je langs een grote jachthaven. De brede vaart gaat naar het Prinses Margriet Kanaal. Dit is een vaarroute voor grote vrachtschepen. Kijk dus goed uit voordat je oversteekt. Je vaart rechtuit richting Eernewoude, maar gaat rechtsaf naar de Saiterpetten. Aan de zuidkant van het meer is een kanosteiger met overdraagmogelijkheid naar de Alde Feanen. Deze route gaat echter verder langs de zuidkant van het meer. Sla linksaf, en vervolgens scherp rechtsaf het meer Holstmar op. Hier is even verder rechts een kanosteiger, maar er zijn ook lage kanten waar je de kant op kunt. Steek vervolgens weer het Prinses Margriet Kanaal over en een klein stukje naar links kun je rechtsaf de Meanewei op. Je ziet links het meer Wijde Sloot. Ongeveer halfweg is links een aanlegplaats. Dit natuurgebied is van maart tot juli niet toegankelijk in verband met het broedseizoen. Je vaart verder op de Meanewei richting Warga. Vlak voor het dorp ga je linksaf. Na een ophaalbrug ga je bij de T-kruising rechtsaf terug naar het startpunt.

Startpunt bij de kerk: GPS N. 53.15155 E. 5.8445
Startpunt bij de brug H.J. Kooistrawei: GPS N. 53.15069 E. 5.84739

Downloadbare GPS-track 16,7 km Warga - Wartena.

Warstiens.

Wartena.

"Durk Douwes Draai" bij het museum in Wartena.

Wartena.

Holstmar in de Alde Feanen.

Wijde Sloot.

Wijde Sloot.

Warga.

Warga.

Hempenser Polder

De ringvaart van de Hempenser Polder is door plantengroei moeilijk bevaarbaar.
Het restaurant bij de afslag van snelweg A31 ligt aan de ringvaart, maar er is geen kanosteiger. Door het riet is het niet mogelijk hier de kant op te gaan. Het is als startpunt van de route daarom onbruikbaar.

Friese plaatsnamen

Steeds vaker worden vooral kleinere plaatsen alleen met de Friese naam aangeduid. Zo heet Warga in het Fries Wergea en Wartena Warten. Verwarrend als de afgeleider namen van waterwegen wel in het Nederlands aangeduid worden.