Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Het Bildt
INHOUD

Een ronde van 16,5 km. die begint in Oudebildtzijl.

Hier is geen kanoverhuur.

Campings:

Het Bildt ligt in het noorden van Friesland. Aan het eind van de Middeleeuwen slibde steeds meer klei aan bij de kust die toen nog een inham was van de vroegere Middelzee. Het was vruchtbare grond en daarom werd een dijk aangelegd om de grond tegen stormvloed te beschermen. Dit was de Oudebildtdijk, en later werd een nieuw aangeslibt stuk land ingedijkt bij Nieuwebildtdijk. Nog later volgde een derde dijk. De eerste mensen die zich hier vestigden waren de dijkwerkers die voornamelijk uit Holland afkomstig waren. Zij spraken geen Fries, maar hun eigen dialecten mengden zich met het Fries uit de omliggende dorpen zodat een nieuwe taal, het Bildts ontstond. In Friesland worden op plaatsnaamborden de Friese namen vermeld met de Nederlandstalige eronder. Op Het Bildt worden Nederlandstalige namen vermeld, met de Bildtse naam eronder.
Deze route begint in Oudebildtzijl (Ouwe Syl), en gaat langs de nieuwe zeedijk, en de oude zeedijk, die nu in het land liggen.

Startpunt Oudebildtzijl:

Vanaf Leeuwarden volg je de N357 in Noordelijke richting naar Stiens. Bij Stiens ga je bij de rotonde linksaf de N393 op richting St. Annaparochie. Bij Vrouwbuurtstermolen ga je rechtsaf. Je komt door Oude Leije en dan ga je linksaf naar Oudebildtzijl. In het dorp ga je gelijk over de brug linksaf het doodlopende weggetje in. Hier is links langs het water parkeerruimte. Er is aan het eind een lage kant waar je goed kunt instappen.

Vanaf het startpunt vaar je in noordelijke richting. Bij Nieuwebildtzijl maakt de vaart een bocht naar links en loopt langs de dijk. Achter de dijk is nog meer polderland. Na een korte afstand is er een doorgang in de dijk. Je kunt er doorheen en een halve kilometer tot aan een gemaal varen. Dit is een mooi stukje. Er loopt vee op de dijk langs het water en vanaf de dijk heb je een mooi uitzicht. Verder naar het westen maakt de vaart een bocht naar rechts en de komt bij een brug. Als je het restaurant wilt bezoeken en een kijkje over het wad wilt nemen moet je bij de steiger bij de brug uitstappen. Je vaart verder over het kanaal tot aan het gemaal. Hier ga je scherp linksaf. Kom niet te dicht bij als het gemaal in werking is. Na een korte afstand ga je gelijk onder de brug linksaf langs de oude dijk richting Nieuwebildtzijl. Na een paar bochten kom je op een T-kruising. Gelijk links ben je terug op het startpunt.

GPS: Lat. 53.2997 Lon. 5.7184

Oudebildtzijl.

Nieuwebildtzijl.

Nieuwebildtzijl.

Kanosteiger bij de brug bij Zwarte Haan.

Uitzicht over de Waddenzee bij Zwarte Haan.

Opgedroogde modder op het wad.

Zwarte haan op het dak van het gelijknamige restaurant.

Oudebildtzijl.

Het Bildt in 1670.

Het wapen van Het Bildt gezien op de gevel van een huis langs het kanaal.

Bildtstar is een in dit gebied ontwikkeld aardappel-ras.
De aardappel heeft een rode schil en ziet geel van binnen.