Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Deventer
INHOUD

Zandwetering en Soestwetering

Een tocht over de Zandwetering van het Overijssels Kanaal naar de kanosteiger bij Boskamp is 11,9 km, dus 23,8 km heen en terug.
Naar de tweede vistrap in de Soestwetering is 22,2 km. Vanaf hier is verder varen te moeilijk. Terug lopen naar het startpunt is ongeveer 3 km.

Kanoverhuur

Kanoverhuur Oost, Oude Broekstraat 12, 7382 AR Klarenbeek. Tel.: 06-23532198.

De Zandwetering werd in de 14de eeuw gegraven om de afwatering van de Broeklanden naar het noorden toe te verbeteren. Hierdoor konden de lager gelegen delen worden ontgonnen. Kwelwater van het hoger gelegen Salland zorgt voor aanvoer. Het water is door de zandbodem helder. Hierdoor kun je goed de waterplanten en vissen zien. Er staat een langzame stroming waartegen je ook stroomopwaarts kont varen. Er zijn een paar vistrappen en daar moet je flink kracht zetten om tegen de stroom omhoog te komen. Stroomafwaarts gaat het gemakkelijk. Zorg dat je goed in het midden vaart want daat is het diepste water. Er zijn een aantal lage bruggen op de route, maar behalve de eerste kun je er overal onderdoor varen. Bij de stuwen tussen Deventer en Olst zijn kanosteigers.
Ik had gehoopt een ronde te kunnen varen over de Zandwetering en terug over de Soestwetering en het Overijssels Kanaal. Maar de Soestwetering werd steeds ondieper en hierdoor kwam ik steeds langzamer vooruit. Uiteinderlijk heb ik het bij de tweede vistrap opgegeven en ben verder naar het startpunt terug gaan lopen. Ik raad aan alleen op de Zandwetering te gaan varen.

Startpunt bij het Overijssels Kanaal

Verlaat de A1 bij afslag 24 Deventer Oost. Rij in noordelijke richting over de N348 in de richting Raalte. Sla vervolgens linksaf richting Schalkhaar. Net over de brug ga je rechtsaf de doodlopende weg Kanaaldijk-West op. Het startpunt is een klein stukje verder bij een fietsbrug. Er zijn kanosteigers bij het kanaal en aan het begin van de Zandwetering.

Zandwetering

Al na 600 meter kom je bij een erg lage brug en moet je overdragen. Dan kun je voorlopig wel verder varen. Voorbij Schalkhaar is bij de brug van de Raalterweg een kanosteiger. Even voorbij deze brug kom je bij een vistrap. Als je goed rechtuit vaart en het midden van de stroom aanhoudt ga je er moeiteloos overheen. Bij de volgende brug (Boxbergenweg) is nog een pauzeplek met een kanosteiger. Je vaart onder de brug door en even verder volgt een bocht naar rechts. Hier kom je bij de tweede vistrap. Voorbij Diepenveen is een stuw en hier moet je weer overdragen. Dit is een mooi alternatief startpunt als je eerst stroomopwaarts wilt varen. Het is een mooie plek met grote bomen. Je kunt de auto in de schaduw parkeren. Even verder is een splitsing. De Zandwetering is rechtuit. Links maak je een kleine omweg over een meertje. Even verder passeer je nog twee kleine meren. Bij Boskamp moet je twee keer overdragen bij stuwen. Tussen de stuwen in vaar je over het landgoed Hoenlo (niet voor publiek toegankelijk). De estate dateert uit 1233. Het is nu opgesplitst in appartementen en in privé bezit. Bij Olst (Koekoeksweg) is de laatste kanosteiger en eindpunt van deze route. Het is aan te raden hier om te keren.

Ronde over de Soestwetering

Nog steeds hier?
De Zandwetering is nu recht en maaktt even verder een bocht naar rechts. Vervolgens kom je bij een stuw. Hier zijn geen voorzieningen. De kanten zijn steil, maar niet zo hoog. Wel groeien er brandnetels. Op de kant aangekomen moet je twee keer onder schrikdraad door. Aan de andere kant kun je op de vispassage staan om in te stappen. Let op de diepe kuil net ervoor. Je vaart verder en je komt op de Soestwetering uit. Hier ga je scherp rechtsaf. De Soestwetering is veel breder en dat lijkt veelbelovend, maar helaas... Voorbij de uitmonding van de Groote Vloedgraven is het kanaal een stuk smaller. Een stukje verder kom je bij een stuw. Overdragen is hier geen probleem. Het wordt steeds dieper doordat het kanaal gevoed wordt door omhoog komend kwelwater. Je komt bij een vistrap die moeilijk te passeren is. Hier voorbij is het water echt ondiep. Je moet hard aan de peddel trekken om nog een beetje vooruit te komen. Volgens mijn GPS haalde ik nauwelijks meer dan 3 km/u. Als je bij twee bruggen komt (Avergoorsedijk) is er weer een vistrap. Ik besloot het hier verder op te geven en terug naar de auto te lopen. Op de GPS-track kun je zien hoe ik liep. Om een stuk af te snijden ging ik een Eigen Weg op over een boerenerf naar een volgende boerderij bij het Overijssels Kanaal. De boer maakte hier geen probleem van. Maar het is gemakkelijker (en even ver) de Avergoorsedijk af te lopen tot aan de brug. Dan kun je linksaf over het voetpad langs de Zandwetering terug naar het startpunt lopen. Later bedacht ik dat ik ook door het water over de bedding verder had kunnen lopen met de kano aan een touw achter me. Het water is maar enkeldiep, en de bodem is van zand en dus hard. Dan had ik het laatste stuk over het Overijssels Kanaal weer kunne varen. Misschie iets voor een volgende keer...

Downloadbare GPS-track (22,2 km varen en 4,2 km wandelen): Deventer.

Startpunt aan de Zandwetering bij het Overijssels Kanaal.

De Zandwetering loopt achter Deventer langs.

Zandwetering.

Zandwetering.

Laatste stuw in de Zandwetering. Overdragen is moeilijk. Er is een steile kant met brandnetels. Je moet onder schrikdraad door.

Soestwetering.

Stuw in de Soestwetering. Overdragen is hier goed te doen.

Tweede vistrap bij de Avergoorsedijk. Vanaf hier is de Soestwetering niet bevaarbaar. Terug lopen naar het startpunt is 4,2 km.