Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Blauwe Stad en het Oldambtmeer
INHOUD

Een ronde van 18,5 km. of minder.

Kanoverhuur:

Voor een watersportgebied is het hier lekker rustig. Misschien een beetje naargeestig vanwege de vele lege bouwkavels.

Het project Blauwe Stad is in 2005 begonnen. Voorheen bestond het gebied uit vruchtbare grond waar graan werd verbouwd. Door overproductie onrendabel geworden bleef steeds meer land braak liggen. Jongeren trokken weg en het ging slecht met de locale economie. Om het gebied een economisch impuls te geven werd al in de tachtiger jaren een plan gemaakt om het hele gebied tussen de stad Groningen en de Duitse grens een recreatieve bestemming te geven. Het uiteindelijke plan Blauwe Stad werd veel kleiner maar nog steeds ambitieus. In januri 2004 werd begonnen met het aanleggen van dijken en op 12 mei 2005 stroomde het eerste water het nieuwe meer in. Aanvankelijk waren er veel protesten. Vruchtbare grond onder water zetten is voor Nederlanders moeilijk te accepteren. Maar het bezwaar was ook dat traditioneel Gronings landschap werd veranderd in iets Flevolands. Na een aantal jaren bleek het project een grote flop. De kosten waren gigantisch en maar een handvol mensen trokken erheen om een huis te bouwen. Maar er is geen weg terug en dus wordt nog steeds veel moeite gedaan het project te laten slagen. Nog maar pas geleden is in Midwolda een jachthaven gemaakt. Een nieuw kanaal met brug en sluizen moet het gebied met vaarwater in het noorden richting Nieuwolda verbinden. Er worden in Blauwe Stad veel evenementen georganiseerd.

Links

Op verschillende plaatsen kun je met de kajak te water gaan:

Startpunt bij het stoomgemaal.

Verlaat de A7 (Groningen-Nieuweschans) bij afrit 47 Winschoten. Na een scherpe bocht naar links kom je bij een rotonde. Neem de N966 richting Beerta. Even verder ga je net over de brug rechtsaf een smalle weg op. Een klein stukje verder is een kanosteiger en aanlegplaats.

Vanaf het startpunt vaar je naar rechts onder de brug door. Bij de splitsing ga je linksaf. Na een brug met de naam "Paardenbijter" kom je op het Oldambtmeer. Vaar rechtuit en volg de rechter oever. Na een waterspeelplaats kom je langs de ingang van de jachthaven van Blauwe Stad. Vanaf hier buig je naar links af naar de westkant van het meer. Volg de boeien in noordelijke richting. Nadat je om het schiereiland heen bent zie je Midwolda in de verte. Volg het strand en houd links aan langs de ingang van de jachthaven en de toegang naar de sluis. Vaar in oostelijke richting achter het eiland Kikkerberg langs. Hier is een aanlegsteiger. Volg de oostelijke oever naar het zuiden. Ga vervolgens linksaf het kanaal richting Finsterwolde op. Je vaart onder de hangbrug "Waterjuffer" en gaat rechtuit. Aan het eind ga je rechtsaf en een stukje verder linksaf onder een brug door richting Beerta. Blijf deze vaart volgen. Na de fietspont bij Reiderhaven ga je bij de volgende splitsing linksaf terug naar het startpunt.

Oldambtmeer

Downloadbare GPS-track: Oldambtmeer 18.5 km.

Blauwe Stad.

Water speeltuin.

Jachthaven van Blauwe Stad gezien vanaf de uitzichttoren. Aan de overkant is een kanosteiger.

Oldambtmeer met in de verte Midwolda.

Sluis te Midwolda naar de nieuwe noordelijke doorvaart naar Nieuwolda. Aan beide kanten van de sluis zijn goede kanosteigers.

Oude boerderij te Oostwold.

Vogels op het eiland "Kikkerberg".

De brug "Waterjuffer" over de vaart richting Beerta.

Stoomgemaal Winschoten bij de brug in Oostereinde.

Diepte

Het meer is meer dan 1,30 meter diep binnen de boeien. Het diepste punt is meer dan 3 meter diep. Buiten de boeien is het ondieper, op somminge plaatsen kun je tijdens het varen met de peddel de bodem raken.

Paardenbijter

De bruggen in het gebied hebben de namen van libellen. De paardenbijter (Aeshna mixta) eet kleine insecten en doet paarden geen kwaad.

Huningameer

Het veenmoeras ten zuiden van de Dollard raakte tussen 1488 en 1512 of en toe overstroomd. Zo ontstond het Huningameer. Het bevond zich ongeveer op de locatie tussen het huidige Het Riet en Midwolda. Het meer is in 1848 ingepolderd. Sommige mensen zijn van mening dat het huidige Oldambtmeer daarom eigenlijk Huningameer zou moeten heten. Kaartje uit 1774 van het Huningameer.