Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Akkrum
INHOUD

  1. Ronde langs Oldeboorn en De Deelen van 28,4 km. Geen overdragingen.
  2. Ronde van 20,0 km. langs Grou. Geen overdragingen.

Kanoverhuur en camping aan het water:

Drijfveer en Tusken De Marren, Ulbe Twijnstrawei 31, 8491 CJ Akkrum. Tel.: 0566 - 652789

Startpunt aan de Boarnsterdyk in Akkrum:

Verlaat de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden bij Akkrum (N392). Sla linksaf naar Akkrum en bij de T-splitsing ga je rechtsaf de Boarnsterdyk op. Het startpunt is aan de linkerkan net voorbij de zijweg over de brug. Hier liggen soms boten, maar er is altijd wel een plek waar je te water kunt gaan.

Startpunt camping en kanoverhuur Drijfveer en Tusken de Marren in Akkrum:

Verlaat de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden bij Akkrum (N392). Sla linksaf naar Akkrum, en bij de T-splitsing ga je weer linksaf. De weg gaat onder de snelweg en de spoorbaan door. In het dorp ga je bij de T-splitsing rechtsaf de Kleef op. Volg de bocht naar links. Je gaat over een brug. Als je de Coopersburg gepasseerd bent ga je voor de brug linksaf. Over de brug zie je de camping en jachthaven aan de rechterkant.

Een ronde van 28,4 km. langs Oldeboorn en De Deelen.

Geen overdragingen.

Vanaf de Boarnsterdyk vaar je naar rechts (zuid) over de Boorne. Na 3 km. kom je in Oldeboorn. Het water wordt een smalle gracht en er zijn een paar lage bruggen waar je net onderdoor kunt. Als je het dorp uit vaart maakt de vaart een bocht naar links en dan vaar je 1,7 km. rechtuit. Vanaf de volgende bocht heet het water Nieuwe Diep. Het Ouddiep is niet toegankelijk. Op een gegeven moment zie je in de verte een boerderij (zie foto boven aan de pagina). Hier ga je scherp rechtsaf het Stroomkanaal op. Je hoort hier alleen stilte en vogels, want er zijn geen wegen en huizen. Je komt langs het voormalige gemaal Tripgemaal. Aan het eind ga je rechtsaf. Dit is een lang recht kanaal langs natuurgebied De Deelen. Aan de rechterkant zijn tientallen vissteigers gemaakt, maar niemand heeft eraan gedacht een kanosteiger te maken. Met wat moeite kun je een vissteiger gebruiken om op de kant te komen. Aan de overkant van het fietspad is het natuurgebied. Er is een wandelroute met uitkijkpunt. Het begin is tamelijk dichtbij het begin van het kanaal, maar staat vanaf het water niet aangegeven. Talloze vissteigertjes verder maakt de vaart een bocht naar rechts en heet vanaf hier Nieuwe Pompsloot. Op de linker oever zie je een oud turfschip liggen. Voorbij de brug van snelweg A32 ga je bij de T-splitsing voor de spoorweg rechtsaf de Monikerak op. Even verder maakt het kanaal een bocht naar links, gaat onder de spoorweg door en je komt bij een T-kruising. Je gaat rechtsaf. Dit is de Deel, een kanaal dat ook door beroepsvaart wordt gebruikt. Het verbindt Heerenveen met andere grote waterwegen. Na 2 km. kom je langs het fietspontje Nije Skou, waar je ook koffie of thee kunt drinken. Even verder is rechtsaf een zijvaart naar de Industriehaven van Akkrum. Je gaat rechtuit. Bij de volgende kruising kun je linksaf naar het Sneekermeer, maar ook hier ga je rechtuit. Bij de volgende zijvaart ga je rechtsaf De Meinesloot op richting Akkrum. De tweede ingang rechts naar een jachthaven leidt naar Camping Tusken de Marren.

Je vaart rechtuit onder een brug door. Bij de T-splitsing net voorbij de brug ga je rechtsaf, en na 200 meter ga je weer rechtsaf. Je vaart door het centrum van Akkrum. Blijf rechtuit varen en je gaat onder een spoorbrug door. Het kanaal maakt een bocht naar links en even verder ga je via een aquaduct over de snelweg A32. Je blijft rechtuit varen tot aan de T-splitsing. Hier ga je rechtsaf langs de watertoren. Je vaart onder de brug door en linksaf kom je bij het startpunt.

GPS Boarnsterdyk: Lat.: 53.0516 Lon. 5.8514

Watertoren van Akkrum.

Moscow 2148 km, New York 5910 km.

Oldeboorn (Aldeboarn).

Oldeboorn (Aldeboarn).

Boorne.

Tripgemaal.

Wandelroute in De Deelen.

Turfschip langs de Nieuwe Pompsloot.Een ronde van 20,0 km. langs Grou.

Geen overdragingen.
Deze route gaat over meren en je steekt het Prinses Margrietkanaal over, dus je moet wat ervaring hebben.
Bij Akkrum kan het in het hoogseizoen druk zijn. Let goed op boten die de havens in en uit varen. Vermijd Akkrum bij evenementen, zoals het Skûtjesilen.

Vanaf het startpunt vaar je naar links richting Akkrum, en ververvolgens rechtsaf. Je gaat onder de brug door en passeert de watertoren. Je vaart rechtuit, en even verder kom je op een klein meertje: het Bokkumer Meer. Steek het meertje over en vaar rechtuit. Voorbij de zeilschool Pean kom je op groot water, de Wijde Ee. Vaar rechtuit naar het Pikmeer en houd vervolgens links aan. Bij Grou loopt de vaarroute van het Prinses Margrietkanaal door het meer. Hier kan het aardig druk zijn en er is ook beroepsvaart. Steek de vaargeul over naar Grou. Ga rechtsaf en vaar linksom langs Grou. Hier zijn veel haventjes en in en uitvarende boten. Soms zijn schippers zoekende en veranderen plotseling van richting. Het is hier dus even goed uitkijken. Ga links het kanaal op. Hier is aan de linkerkant een passantenhaven met een stukje lage kade waar je kunt uitstappen. Er is een openbaar toilet. Vaar verder langs de kerk en blijf rechtuit varen. Je gaat onder de brug van snelweg A32 en de spoorlijn. Hier wordt het een stuk rustiger met vaarverkeer. Je vaart langs Irnsum met vele scheepswerven en je komt bij het Prinses Margrietkanaal. Op de T-kruising zie je rechtuit hotel and restaurant Oude Schouw. Hier is een steiger waar je de kant op kunt. Leg de kajak op het gras, want soms komen hekgolven over het hout heen. Er is een kleine kampeermogelijkheid beschikbaar. Je vaart linksaf een klein stukje het Prinses Margrietkanaal op, en vervolgens rechtsaf. Dit is de voormalige rivier Kromme Knillis, en er zijn veel bochten. Als je denkt vlakbij Akkrum te zijn moet je nog een grote boog volgen. Ik Akkrum vaar je bij de brug (rechts) rechtuit. Bij de volgende zijvaart ga je rechtsaf de vaart op die door het dorp gaat. Je vaart rechtuit onder de spoorbrug door. Het kanaal maakt een bocht naar links en even verder naar rechts over het aquaduct. Blijf rechtuit varen langs de nieuwe wijk Nes. Bij de T-kruising ga je rechtsaf en je komt weer langs de watertoren. Onder de brug door nog een klein stukje linksaf en je bent terug bij het startpunt.

GPS Boarnsterdyk: Lat.: 53.0516 Lon. 5.8514

Vrachtschip passeert Grou op het Prinses Margrietkanaal.

Net voor de bui in de haven van Grou.

Grou.