Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Waterland
INHOUD

Kanoverhuur

Verhuur van kano's en fluisterboten bij Theetuin Overleek, Overleek 6, 1141 PD Monnickendam. Tel.: 0299-652735.

    Routes:

  1. Ronde langs Monnickendam en Zuiderwoude 18 km.
  2. Ronde langs Ilperdam, Amsterdam Noord, Ransdorp en Holysloot 24,5 km. Geen overdraagpunten. Deze route is niet geschikt voor boten langer dan 7 meter vanwege een scherpe bocht in Ransdorp.

Naar Broek in Waterland

Vanaf de ring Amsterdam neem je de afslag S116 noordwaarts over de N247 richting Monnickendam. Bij de verkeerslichten in Broek in Waterland ga je direct over de brug linksaf (Broek in Waterland Noord) het Nieuwland op. Aan het eind linksaf en meteen weer linksaf. Dan kom je in het centrum en heb je rechts een meertje waar je goed kunt instappen. Je kunt ook aan de andere kant van het meertje instappen. Sla dan af aan de andere kant van de brug (Broek in Waterland Zuid). Op deze weg is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan vóór 9.00 uur.

1. Ronde langs Monnickendam en Zuiderwoude 18 km.

Geen overdragingen.

Deze route komt voor een groot deel overeen met de blauwe route. Als extra is een ronde door het centrum van Monnickendam en vanaf Zuiderwoude een omweg achter het dorp langs richting Holysloot en vervolgens bij het Bozen Meertje terug op de route. Je kunt hier behalve de gemarkeerde routes natuurlijk ook naar eigen inzicht een tocht maken. Hier is de beschrijving van een tocht van 15 kilometer.

Vanaf het startpunt ga je naar rechts en volg je de blauwe route. Na twee bruggen kom je aan het eind van het dorp. Hier houd je rechts aan. Na ongeveer een kilometer zie je links een bord dat het natuurgebied Varkensland aangeeft. Dat loopt vanaf hier zo’n 3 kilometer westwaarts tot aan het Noordhollands Kanaal. Bijzonder van dit gebied is dat het land even hoog ligt als de waterspiegel. Je kijkt er dus goed overheen. Enkele molentjes doen hun best om het land toch min of meer droog te houden. Soms lijkt het of het land lager ligt dan het water er omheen, en misschien is dat ook wel zo. Wie hier een kijkje wil nemen moet er wel op rekenen dat veel sloten meer modder dan water bevatten. Verder rechtuit kom je uit op een meertje, De Leek. Hier ga je naar rechts. Op de rechteroever is een kleine camping: De Leek. Echt iets voor rustzoekers, want het is ver van de bewoonde wereld. Aan het eind van het meertje kun je rechtsaf een vaart op. Je komt langs een oude autobus met grote antennes er omheen. Dit is vast het domein van een zendamateur. De vaart gaat met een grote boog naar links en je komt in Monnickendam uit. Onder de brug van de weg N247 door ga je linksaf. Langs de drukke weg ga je noordwaarts onder een brug door. Hier ga je rechtsaf richting het centrum. Iets verder kun je linksaf via de grachten richting IJsselmeerhaven, maar een sluis belemmert de doorgang. Helaas bevindt de horeca zich aan de andere kant van de sluis. De kanten langs de gracht zijn hoog, hoewel je via aangemeerde (roei)bootjes toch wel op de kant kunt komen. De grachten zijn overigens wel de moeite waard om even door te varen. De route oostwaarts vervolgend kom je na een bocht naar rechts tussen nieuwere huizen. Als het water wat breder is geworden ga je linksaf in zuidelijke richting. Je volgt hier nog steeds de blauwe route. Na een kleine kilometer kom je op een meertje uit, de Ooster Ae. Deze vaar je in de lengterichting (Zuidwest) helemaal over. Aan het eind is een vaart. Na een klein stukje ga je bij de T-kruising linksaf. Je gaat nu recht op Zuiderwoude af. Net voor het dorp ga je rechtsaf onder de brug door en dan meteen linksaf. Hier vaar je achter de huizen van de Dorpsstraat langs. Je komt langs Suyderwou's Wijnloods, waar je kunt aanleggen en lekkere wijn kunt kopen (open van vrijdag t.e.m. zondag). Bij het laatste huis is theetuin 't Einde. Het uizicht is hier mooi en met een zonnetje erbij kun je hier in de tuin lekker buiten zitten. Hier ga je rechtsaf. Een stukje verder kom je weer bij een meertje, de Holysloter Die. Eigenlijk is dit een van drie langgerekte meren die in elkaars verlengde liggen. Je kunt hier linksaf naar het 2,5 kilometer verder gelegen Uitdam varen. Deze route gaat echter rechtsaf richting Holysloot. Net voor Holysloot ga je rechtsaf weer een vaart op. Vervolg de tocht rechtuit onder de ophaalbrug door tot aan het volgende meertje, het Bozen Meertje. Deze steek je over en je gaat de vaart in. Het water is hier afwisselend smal en wat breder met aan beide kanten rietland. Ga steeds rechtuit en dan kom je bij de eerste huizen van Broek in Waterland. Onder de brug door ga je rechtsaf. Aan het eind kom je bij de hoofdweg (N247). Hier ga je linksaf en meteen weer rechtsaf onder de brug door. Ga dan de linker vaart in en je komt terug bij het beginpunt.

Volgermeer

Voor tientallen jaren was de veenpolder Volgermeer de vuilnisbelt van Amsterdam. In de zestiger jaren zijn illegaal grote hoeveelheden giftig afval gedumpt. Toen dit werd ontdekt waren de vaten al zodanig aangetast dat verder onderzoek onmogelijk was. Er zijn wel grote hoeveelheden dioxine en agent orange aangetoond. Verwijderen van de hele vuilstort zou extreem kostbaar en gevaarlijk zijn. In de 80er jaren van de vorige eeuw is een plan gemaakt om de stort helemaal af te dekken met aarde, folie, en meer aarde met meertjes. Er werd een nieuwe technologie ontdekt die vegetatie snel in veen doet veranderen. Dit veen blijkt zeer goed het gif te kunnen tegenhouden. Tests hebben aangetoond dat geen gif is aangetroffen in de omliggende polders, ondanks dat die zo'n 6 meter lager liggen. De polder is nu een natuurgebied. Vanaf Broek in Waterland is het maar een klein stukje varen naar de polder. Hier zijn kanosteigers waar je kunt overdragen en een klein stukje in de Volgermeerpolder varen.

GPS Lat. 52.4349 Lon. 4.9952

Broek in Waterland.

Kerk van Monnickendam.

Monnickendam.

Monnickendam.

Zuiderwoude.

Zuiderwoude.

Bozenmeertje.

Sluis bij de Volgermeerpolder. Achter de sluis is een damwand met kanosteigers waar je kunt overdragen. Naar mijn idee zijn deze sluizen door de damwand overbodig, maar ze zijn opnieuw gebouwd om aan te geven hoe het er vroeger uit zag. Voordat er vuil gestort werd lag de Volgermeer lager. Daarom openen de sluideuren de andere kant op.

Volgermeer polder.2. Ronde langs Landsmeer, Amsterdam-Noord, Ransdorp en Holysloot 24,5 km.

Geen overdragingen.

Vanaf het startpunt ga je in noodelijke richting langs de kerk. Neem aan het eind van het dorp de eerste zijvaart linksaf. Rechts zie je de polder Noordermeer. Het land ligt een stuk lager dan het water. Bij het volgende kruispunt splitst de vaart. Neem de linkerkant rechtuit, weg van de dijk (dus niet scherp linksaf). Vervolgens neem je de tweede zijvaart linksaf. Aan het eind ga je onder een voetpad brug door bij de T-kruising rechtsaf. Vervolgens steeds rechtuit onder de brug door en steek het Noordhollands Kanaal over. Na een bocht naar links ga je min of meer rechtuit (iets rechts aanhouden) en na een kort stukje kom je bij een meer. Steek deze over. Aan de linkerkantvan het meertje is een kanosteiger, waar je kunt pauzeren. Ga de vaart in en ga bij de volgende kruising linksaf. Je ziet rechts Landsmeer. Je gaat onder een brug door en vervolgens rechts en meteen weer naar links. Vaar rechtuit onder de Amsterdamse randweg door. Aan de rechterkant is Mc Donalds. Hier is geen steiger, maar de lage kant maakt het wel mogelijk hier uit te stappen. Ga rechtuit, en bij het volgende kruispunt linksaf. Vervolgens weer linksaf en je gaat door een halfronde duiker onder de randweg door. Vervolgens weer rechtaf en volg de vaart langs de randweg. Je komt uit op het Noordhollands Kanaal. Hier ga je linksaf en volgt het kanaal een stukje. De volgende zijvaart naar rechts is afgesloten, dus je moet een zijvaart verder scherp rechtsaf nemen om het eiland heen. Vervolgens ga je linksaf door de duiker met nummer 25E11 onder provinciale weg N247 door, en gelijk rechtsaf. Volg de vaart langs de dijk. Bij de brede zijvaart links richting Zunderdorp ga je rechtuit. Voorbij een brug ga je linksaf. Dit is tamelijk ondiep water en door de modder vaart het wat zwaar. Aan het eind ga je onder een brug door bij de T-kruising linksaf. Je vaart nu recht op Ransdorp af. Bij de kerk hou je links aan en volg het smalle water onder 3 lage bruggetjes. De volgende T-kruising is smal en niet geschikt voor boten langer dan 7 meter. Hier ga je linksaf onder nog een lage rug door. Dan wordt het water breder. Aan het eind van het dorp ga je linksaf. Volg deze vaart rechtuit onder een brug door en je komt uit op het meer Ransdorper Die. Volg dit langgerekte meer naar rechts. In de noordelijke punt is een vaart naar het volgende meer, de Holysloter Die. Volg het meer en passeer Holysloot aan de rechterkant. Houd vervolgens de linker oever aan en neem de eerste zijvaart naar links. Vervolg de tocht rechtuit onder de ophaalbrug door tot aan het volgende meertje, het Bozen Meertje. Deze steek je over en je gaat de vaart in. Het water is hier afwisselend smal en wat breder met aan beide kanten rietland. Ga steeds rechtuit en dan kom je bij de eerste huizen van Broek in Waterland. Onder de brug door ga je rechtsaf. Aan het eind kom je bij de hoofdweg (N247). Hier ga je linksaf en meteen weer rechtsaf onder de brug door. Ga dan de linker vaart in en je komt terug bij het beginpunt.

GPS Lat. 52.4349 Lon. 4.9952

Broek in Waterland.

Ransdorp.

Broek in Waterland.

Broek in Waterland.

Vlak boven Amsterdam ligt een heel mooi gebied met veel meertjes en vaarten. Hier heb je helemaal niet het gevoel zo dicht bij een grote stad te zijn. In het oostelijk deel, tussen Monnickendam en Amsterdam zijn een drietal gemarkeerde kanoroutes uitgezet die met gekleurde stippen zijn aangegeven.

Geschiedenis.

Rond het jaar 1000 was het gebied rondom het huidige Amsterdam een bijna ontoegankelijk moerasgebied. Er waren tientallen stroompjes, grote gebieden met riet, en verder van het water bos. De kustlijn van het toenmalige Almere (latere Zuiderzee) was meer dan 10 km. verder naar het oosten dan de huidige kustlijn. Marken was toen nog deel van het vaste land. De in elkaars verlengde liggende Ransdorper Die, Holysloter Die en Uitdammer Die vormden een rivier naar het Almere. Vanaf de 11de eeuw werd het land ontgonnen. er werden sloten gegraven om het land af te wateren. De namen van verschillende toen ontstane dorpen herinneren nog aan het bos wat er nog was: Katwoude, Schellingwoude en Zuiderwoude. Later steeg de zeespiegel en het land raakte verschillende keren overstroomd. Het Almere werd steeds groter en kwam in verbinding met de Waddenzee, zodat de naam werd veranderd in Zuiderzee. Landbouw werd onmogelijk omdat het gebied veel te drassig werd. De bewoners werden zeelieden en handelaren. Dit bracht een zekere welvaart Dit is nog te zien aan de gotische kerktoren van Ransdorp, hoewel het geld voor een torenspits er nooit is gekomen. Tegenwoordig zijn de dorpen in het gebied nog steeds klein en wegen zijn schaars en smal. Er is nog wel veel water om per kano van te genieten.