Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Mijzenpolder
INHOUD

Een ronde door de polder en terug via de ringvaarten en Het Zwet is ongeveer 12 km.

Kanoverhuur:

"De Jonge Ruiter", Noordeinde 12, 1843 JH Grootschermer. Tel: 0299-672320.

De Mijzenpolder ligt vlakbij de veel bekendere Eilandspolder aan de andere kant van Schermerhorn. Het is een stuk kleiner en ook minder bekend. Door dit laatste is het vooral ook een stuk stiller. Je kunt er vogels als de grutto, de tureluur, de kievit, de scholekster, de slobeend en de veldleeuwerik in overvloed zien en horen. Hoewel het gebied het hele jaar toegankelijk is, kun je het beter in het broedseizoen niet bezoeken om de vogels hun rust te gunnen. Er is weinig bebouwing. Behalve langs de ringdijk is er eigenlijk maar een boerderij in de polder. Deze ligt aan het eind van het enige weggetje op de plaats waar van ca 1000 tot 1745 het Mijzenkerkje stond. De polder bestaat bijna geheel uit grasland en door het ontbreken van bomen kun je in alle richtingen de ringdijk zien. Je kunt op twee plaatsen met de kano de polder in. Dat is aan Het Zwet vlakbij de kerk van Schermerhorn, en bij een gemaaltje tussen Ursem en Avenhorn. Je kunt ook door de ringvaart rondom de polder varen, het "rondje U.S.A." (Ursem-Schermerhorn-Avenhorn). Dat is een tocht van ongeveer 12 kilometer.

Naar het startpunt aan de Ursemmervaart

Neem vanaf de A7 (Amsterdam - Afsluitdijk) de afslag N243 Avenhorn. Bij Avenhorn rechtsaf de borden richting Ursem volgen. Als de weg langs het water loopt meteen linksaf de Fenisserbrug over en dan linksaf. In de bocht naar rechts is een boothelling met een steiger.

Vanaf het startpunt bij de boothelling vaar je naar rechts over de Beemsterringevaart. Bij Schermerhorn ga je rechtsaf Het Zwet op. Even verder is rechts een inham met een kanosteiger. Hier kun je overdragen naar de Mijzenpolder. Volg het brede, maar ondiepe water. Aan het eind ga je rechtsaf onder een brug door. Als je een boerderij nadert houd je links aan op het brede water. Voor een brug ga je linksaf. Bij de volgende kruising ga je links en gelijk weer rechtsaf. Recht vooruit zie je in de verte Ursem. Bij de volgende kruising ga je rechtsaf. Volg de hoofdvaart. Er zijn een paar bochten en zijtakken. Bij twijfel ga je richting een brug. Na een kilometer is rechts een korte zijvaart. Volg de hoofdvaart linksaf. Je kunt links langs het gemaal overdragen. Hier is een lage kant. Bij de Uresemmervaart is een kanosteiger. Vaar vervolgens rechtsaf terug naar het startpunt.

Geschiedenis

De Mijzenpolder vormde in vroeger tijden met de Eilandspolder een schiereiland dat aan drie kanten omgeven was door water, de Schermer, de Beemster en het Starnmeer. Tussen de tegenwoordige Mijzenpolder en Eilandspolder bevond zich een water dat de Beemster met de Schermer verbond. Dit water, Het Zwet, bestaat nog steeds. 't Schermer Eylandt' zoals het gebied toen heette bestond uit veenmoeras dat net boven het water uit stak. Rond het jaar 950 werd het gebied droog genoeg om overheen te kunnen lopen. Verschillende boeren uit de omgeving Heiloo en Limmen die geplaagd werden door het steeds meer door duinzand onderstuiven van hun akkers trokken naar het schiereiland en begonnen met het ontginnen van het veenmoeras. Nu is veen geen grondsoort, maar niets anders dan plantaardig materiaal dat zo lang het nat blijft een zeker volume en draagkracht heeft. De eerste boeren begonnen al snel met het graven van slootjes voor een betere afwatering. Met als gevolg dat het veenland droog werd en inklonk. Door het inklinken en oxideren van veengrond kan de bodem aanzienlijk, tot wel twee meter dalen. Door de daling werd het gebied steeds meer bedreigd door het omringende water. Hierop werden dijken gemaakt en zo ontstonden de polders. Het land kwam nu zo veel lager dat het water weggepompt moest worden. Gelukkig bracht de uitvinding van de windmolen die water kon pompen door Leeghwater uitkomst. Toen later de Beemster en de Schermer drooggemalen werden lag het land van de Mijzenpolder en de Eilandspolder hoger. De dijken doen nu vooral dienst om het water binnen te houden. De vele sloten en vaarten zorgen ervoor dat de bodem nat blijft en niet verder inklinkt.

GPS:
start boothelling: N 52.6132  E 4.9474
Ursemmervaart: N 52.6172  E 4.9315
Schermerhorn: N 52.6015  E 4.8924

Ronde van 11,6 km.
Downloadbare GPX-track: Mijzenpolder.

Het Zwet bij Schermerhorn.

Kanosteiger aan het Zwet in Schermerhorn voor overdraging naar de Mijzenpolder. Aan de andere kant is geen kanosteiger meer. Er is een lage kant.

Mijzenpolder bij Schermerhorn. Geen kanosteiger hier.

Schermerhorn.

Overdraagplaats naar de Ursemmervaart langs het gemaal.

De banpaal (grenspaal) met de eenhoorn dateert uit de 18de eeuw. Hij markeert de vroegere grens (ban) van het rechtsgebied Hoorn.

Meer informatie over de geschiedenis van dit gebied is te vinden op de site van Oneindig Noord-Holland.