Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Bergermeer
INHOUD

Ronde om de Bergermeer 12 km.

Kanoverhuur:

Bootjesverhuur "Go with the flo", Bergerweg 82, 1862PR Bergen NH. Tel: 06-39697275.

Rond het jaar 1100 werden al de eerste dijkjes gemaakt om de stroompjes rond het Bergermeer te reguleren. Maar het duurde tot 1565 voordat de Bergermeer samen met het Egmondermeer met zes windmolens werd drooggemalen. Het waren een van de eerste droogmakerijen in Noord-Holland.
In de jaren 1937 tot 1939 werd een militair vliegveld aangelegd. Het idee was over een vliegveld te kunnen beschikken op zo groot mogelijke afstand van de Duitse dreiging. Om steun te krijgen werd ook gesuggereerd dat civiele vluchten badgasten naar Bergen zouden kunnen brengen. Maar de drassige bodem was een probleem. Om het gewicht van landingsbanen en vliegtuigen te kunnen dragen werden tonnen zand uit de duinen aangevoerd. Deskundigen gaven aan dat een dreinage systeem aangelegd zou moeten worden, maar daar kwam geen geld voor beschikbaar. De grond was zo drassig dat de vliegtuigen niet bij de hangars konden komen. Toen de Duitse vliegtuigen kwamen stonden de vliegtuigen buiten en konden zo worden beschoten. Slechts een vliegtuig slaagde erin op te stijgen. De Duitsers verbeterden het vliegveld met een dreinage systeem en er werden namaak boerderijen gebouwd om vliegtuigen in te verstoppen. Er was zelfs een nep-molen om het plaatje compleet te maken. Nu zijn alleen nog de bunkers in het landschap te zien. Typerend voor deze polder zijn de afwezigheid van afwateringskanalen, en de bollenvelden op de stukken waar zandgrond ligt. Er zijn plannen om op de locatie van het voormalige vliegveld een waterberging te maken, een drassig stuk land met veel sloten.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd een gasbel onder de polder ontdekt. In de zeventiger jaren werd deze geëxploiteerd. Toen de gaswinning niet langer rendabel werd, en na een paar kleine aardschokken, is de gaswinning gestopt. Later bleek uit onderzoeken dat het poreuze gesteente onder een dikke zoutlaag perfect geschikt was om gas op te slaan. Op andere plaatsen gaat de aanvoer van gas het hele jaar door, terwijl het gebruik van gas voornamelijk in de wintermaanden is. Daarom is het handig een seizoens opslagplaats te hebben. Sinds 2014 slaat het bedrijf TAQA 4,1 miljoen kubieke meter aardgas op. Het is de grootste opslagplaats voor aardgas in West-Europa.

Startpunt Viaanse Molen:

Deze tocht begint bij bedrijventerrein "Viaanse Molen" in het noordwesten van Alkmaar. Verlaat de randweg (Ring) bij de brug over het Noordhollands Kanaal (afslag Viaanse Molen). Kom je van de N9, sla dan af in de richting Schagen. Vervolgens verlaat je de randweg bij de eerstvolgende afslag (dat is net voorbij de Texaco). Bij het kanaal linksaf en na de Connexxion-garage weer linksaf. Dit is de oprit naar de randweg richting Haarlem. Voordat je op de randweg komt, ga je rechtsaf de Havinghastraat in. Deze weg vervolgt linksaf en loopt dood bij een parkeerterrein. Vanuit het oosten neem je vanaf de randweg de eerste afslag na de brug en vervolgens linksaf de Havinghastraat in. Achter op het parkeerterrein is een instapplaats bij de ringvaart van de Bergermeer. Hier begint de route.

Deze route gaat helemaal over de ringvaart van de Bergermeer. Onderweg zijn een paar kanosteigers gemaakt waar je kunt pauzeren. Ga eerst naar rechts. Je komt langs de athletiekbaan van Hylas en de Viaanse Molen. Onder de brug door volg je de bocht naar rechts. Je passeert een meertje zonder naam (Bergermeertje?). Dan steeds doorvaren en links aanhouden tot je terug bent in Alkmaar. Onder de Pelmolenbrug door ga je linksaf. Voor een omweg naar het centrum kun je hier ook rechtuit gaan. Je gaat dan onder een spoorbrug door en je komt uit in de Singel.
Voor deze route ga je echter linksaf. Vervolgens de tweede vaart linksaf. Hier is in het midden een klein eilandje. Vervolgens rechtuit onder de randweg door. Hier kom je weer terug bij het beginpunt.

Meertje voorbij de brug van de N9.

Doodlopende zijvaart naar Bergen. Hier is geen uitstapplaats.

Ringvaart langs Bergen.

Uitzicht van de brug bij de Groeneweg.

Kanosteiger langs De Voert in Bergen.

Nog een doodlopend stukje naar De Voert in de Philisteinsche Polder.

Uitzicht vanaf een bunker bij het voormalige militaire vliegveld van Bergen.

Bunkers bij het voormalige vliegveld Bergen.

Uitstapplaats bij het Defensiegemaal.

Langs de Ruysdaelkade in Alkmaar.

Kantoren van Reaal en UWV langs de Hoevervaart.

In 2015 zijn nieuwe kanosteigers en picknick tafels aangelegd langs de ringvaart om de Bergermeer. Informatie is te vinden in het PDF-bestand van de Gemeente Bergen.