Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Noordwaard
INHOUD

Je kunt in dit gebied verschillende tochten maken.

De GPS-track laat een grote ronde van 23,8 km. zien.

Hier is geen kanoverhuur.

Noordwaard Polder

Na grote overstromingen van de rivieren in 1995 werd besloten de rivieren meer ruimte te geven. Een van de projecten was het opgeven van de Noordwaard Polder en deze te laten onderstromen als het water boven 2 meter N.A.P. zou komen. In 2015 werd met de graafwerkzaamheden begonnen. Volgens een oude stafkaart uit 1905 werden zo veel mogelijk oorspronkelijke kreken uitgegraven. Ze kregen hun oude namen terug. In 2019 was het project klaar en in februari 2020 overstroomde het gebied voor het eerst. Als het land niet overstroomd is, dan worden de kreken gevuld door water uit de Amer (Maas) en de aangrenzende Biesbosch. Er is een klein hoogte-verschil tussen eb en vloed, maar dit kan bij storm of hoog water in de rivieren anders zijn. Het gebied heet nu Noordwaard (zonder Polder) omdat het geen polder meer is. Je kunt over de kreken kano varen. Er is weinig stroming, maar dat kan anders zijn bij hoog water in de rivieren, storm en springvloed. Realiseer je wel dat je door hier te varen aan het pionieren bent. Er zijn geen kano-faciliteiten. Er is vrije toegang tot water en land, tenzij anders aangegeven. Omdat de omstandigheden recent veranderd zijn, verandert de natuur ook. Vooral in het westelijk deel zie je veel dode bomen. Bij laag water kun je alleen op land komen via kleibanken en ondiep water. Dit lukt niet zonder natte voeten te krijgen. Er is bijna overal stevige kleibodem, dus er is geen probleem met zachte modder.

Naar het startpunt bij Werkendam:

Vanaf snelweg A27 neem je afslag 23 naar Werkendam. Bij de rotonde ga je rechtuit. Bij een T-kruising ga je linksaf in de richting Dordrecht (via veerboot). Als de weg een scherpe bocht naar rechts maakt houd je linksaan richting Dordrecht. Over de brug ga je linksaf. Er is een sluis bij de brug, dus als deze open gaat passeren boten heel langzaam. Soms blijft de brug daardoor meer dan 10 minuten open staan. Volg de smalle weg genaamd Steurgat. Als je rechts een parkeerplaats ziet, rij je nog even verder. Na een scherpe bocht naar rechts is bij de brug een plek waar je te water kunt gaan. Over de brug is rechts een lage kant. Als het water laag staat kun je hier niet instappen zonder natte voeten te krijgen. Vóór de brug is links een beschoeiing, waar je ook bij laag water goed kunt instappen. Je moet echter wel met de kajak over scherpe onstabiele stenen, dus het is niet erg gemakkelijk. Soms zitten hier mensen te vissen.

Toegang vanaf de Biesbosch

Kijk op de Biesbosch pagina voor een verbinding naar de Noordwaard. Vanaf de kanosteiger bij Visserhang naar knooppunt 4 aan de Ruigt is 4,8 km. varen.

Ronde van 23,8 km. (GPS-track).

Vanaf het startpunt bij brug 2 vaar je in noordelijke richting en dan naar links over het kleine meertje. Bij de T-kruising ga je linksaf de Bevert op. Je blijft rechtuit varen en gaat onder bruggen 7 en 15 door. Bij de T-kruising ga je rechtsaf en bij knooppunt 5 kom je op het brede water Ruigt. Hier vaar je naar rechts en bij knooppunt 6 ga je scherp rechtsaf. De paal met het nummer staat aan de overkant van de kreek. Je vaart onder brug 17 en houdt steeds links aan. Bij de tweede kruising is links een klein doodlopend stukje. Hier zijn wat hogere kanten waar je zonder natte voeten te krijgen de kant op kunt. Je vaart verder en na brug 19 ga je linksaf. Je vaart onder bruggen 25 en 24. Bij de volgende kruising ga je rechtsaf en je passeert brug 23. Bij de boerderij is een drijvende kanosteiger, maar dit is niet openbaar. Een heel aantal borden geeft aan dat je hier vooral niet op moet komen. Houd rechts aan het Boomgat op, en je vaart onder de groene ophaalbrug 20 door. De vaart maakt een wijde bocht naar rechts en na een bocht naar links vaar je opnieuw onder brug 19 door. Volg de bochten en passeer de korte doodlopende zijvaart. Dan ga je linksaf. Bij de volgende kruising vaar je rechtuit. Na een paar bochten kom je onder brug 14. Vervolgens ga je linksaf de Bevert op. Waar het water splitst houd je links aan. Voorbij brug 11 ga je rechtsaf. Bij de volgende zijvaart ga je rechtuit. Links zie je een gebied waar Schotse hooglanders en waterbuffels rond lopen. Als het warm is staan ze soms in het water. Houd afstand, want hoewel niet gevaarlijk zijn ze wel nieuwgierig en vooral erg groot. Bij de volgende brug ga je linksaf en gelijk rechtsaf terug naar het startpunt.

Het startpunt is bij brug 2 net voorbij de parkeerplaats.
Hier is geen kanosteiger.

Downloadbare GPS-track van 23,8 km. Noordwaard.

Startpunt aan de Steurgat. Links van de brug is een beschoeiing, maar je moet over scherpe onstabiele stenen.
Doordat de doorgang onder de brug smal is staat hier meer stroming dan op andere plekken.

Linksaf de Bevert op.

Bevert.

Bevert.

Bevert.

Een van de weinige plaatsen waar je bij laag water zonder natte voeten aan land kunt komen. Deze plek is aan een kort doodlopend zijkanaal even voor brug 19.

Kooigat.

Boomgat.

Boomgat.

Boomgat.

Boomgat.

Nummers

Ingangen naar de Noordwaard zijn vanaf het Ruigt gemarkeerd met genummerde palen. Ook hebben bruggen in het gebied een nummer. Ze zijn echter nogal klein en je kunt het nummer pas zien als je dichtbij bent.

Waterstanden

Informatie over waterstanden in dit gebied en Biesbosch vind je op de pagina van Rijkswaterstaat.

Camping

Aan de Witboomenkil kun je aan het water camperen bij Biesboschvakantie. Hier zijn ook trekkershutten.

Actuele informatie

Actuele informatie vindt u op de site van Waterschap Rivierenland.